تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

خرمشهر

هفته‌نامه‌ی امرداد با همکاری خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کند:

جشن چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر

هفته‌نامه‌ی امرداد با همکاری خانه‌ی اندیشمندان علوم انسانی به فرخندگی سوم خردادماه، جشن جهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر را…
به فرخندگی سوم خورداد روز آزادی خرمشهر

خرّما، ای شهر خرمشهر، شهر قهرمان

خرّما، ای شهر خرمشهر، شهر قهرمانساحل اروندرود و سایه خرمابُنانشهر شور و حال جانبازان به جنگ اهرمنآن همه از جان…