لوگو امرداد

دانشجو

به مناسبت 16 آذر؛

 شانزدهم آذرماه روز اندیشه‌های خلاق و ایده‌های نو، روز دانشجوست. این روز، به یاد سه دانشجو که هنگام اع...

اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی خطاب به دانشجویان زرتشتی تازه راه‌یافته به دانشگا...

بارگذاری نوشتار بیشتر