لوگو امرداد

دبیرستان فیروز بهرام

سهراب ویرابی با دریافت حکم سرپرستی از ششم شهریور ۱۴۰۲، به عنوان مدیر دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام برگزیده شد. به گزا...

دبیرستان دوره دوم و هنرستان ماندگار فیروز بهرام برای سال تحصیلی جدید ۱۴۰3_ ۱۴۰2 از میان دانش‌آموزان و هنرجویان مستعد ...

به فراخور آیین گهنبار دبیرستان فیروزبهرام

ناجی مردم در قحطی سال‌های جنگ جهانی اول بنیان‌گذار کتابخانه مجلس شورای ملی ستون و نگهدار بنیان مجلس شورای ملی از بنیا...

آیین گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و بزرگمردان هازمان زرتشتی و نیک‌اندیشان دبیرستان فیرزوبهرام ب...

صدای بچه‌ها تا حیاط مدرسه می‌رسید‌، سایه‌ی ناظم که پشت در پیدا شد یک‌دفعه سکوت بر کلاس مستولی شد، “استاد بفرمای...

دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام آیین گهنبار چهره میدیوشهم به نامگانه ارباب کیخسرو شاهرخ و از بهره‌ی نام نیک دهشمندان ما...

گهنبار دبیرستان ماندگار و هنرستان فیروزبهرام به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و همه بزرگمردان هازمان زرتشتی و نیک‌اندیشانی ک...

پیرو ابلاغ حکم از اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به‌تاریخ 22 آذرماه 1399 خورشیدی، بوذرجمهر پرخیده از یکم مهرماه 139...

پخش زنده‌ی جشن سده‌‌ی همزمان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی از سایت کامپیوتر دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروزبهرام، هماهنگ...

گزارش تصویری از

مراسم معارفه دکتر اردشیر بهمردی، مدیر جدید دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروز بهرام برگزار شد. در این مراسم که به پیشنه...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد