لوگو امرداد

دکتر بهشید برخوردار

بهشید برخوردار، نماینده زرتشتیان در مجلس با انتشار فراخوان از همه همکیشان خواست در صورت علاقه‌مندی به گروه مشاوره است...

دکتر بهشید برخوردار، نماینده ی ایرانیان زرتشتی در مجلس، پنجشنبه 21 تیرماه در نشست با هیات‌مدیره‌ی انجمن زرتشتیان شیرا...

نماینده زرتشتیان در آیین پرسه:

بهشید برخوردار، نماینده زرتشتیان در مجلس در پیامی که در آیین پرسه انوشه‌روان توران شهریاری خوانده شد، یاد این بانوی ف...

پسین چهارشنبه ۲۰ تیرماه انجمن زرتشتیان کرمان میزبان دکتر بهشید برخوردار، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی...

بهشید برخوردار، نماینده زرتشتیان در مجلس در پی درگذشت فرهنگ سردار، پدر، پیمان سردار، فرنشین انجمن زرتشتیان اصفهان پیا...

بهشید برخوردار، نماینده زرتشتیان در مجلس در نشستی که با همکیشان یزدی داشت گفت، ما زمانی می‌توانیم برای جامعه خودمان ب...

گزارش تصویری از:

بهشید برخوردار در نشستی که در تالار بزرگ‌چمی برگزار شده بود از نزدیک با همکیشان یزدی آشنا شد و در جریان مشکلات آن‌ها ...

گزارش تصویری

بهشید برخوردار، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، در برنامه سفر خود به یزد با خانواده‌های جانسپاران رستم آذرباد و داری...

بهشید برخوردار، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، چهارشنبه ۲۰ تیرماه با زرتشتیان کرمان دیدار خواهد داشت. دیدار بهشید ب...

بهشید برخوردار، نماینده زرتشتیان در مجلس در پیامی برگزیده شدن مسعود پزشکیان به‌عنوان رییس‌جمهور کشورمان را شادباش گفت...

بارگذاری نوشتار بیشتر