لوگو امرداد

ذبیرستان گشتاسب

دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول گشتاسب، در راستای جشنواره دانش‌آموزی خوارزمی، بازارچه کار و فناوری برپا کردند. ...

بارگذاری نوشتار بیشتر