لوگو امرداد

روانشاد اردشیر مرادیان

دولت فرودی قاسم‌آبادی مادر زنده‌یاد اردشیر مرادیان درگذشت. آیین خاکسپاری روانشاد دولت فرودی‌قاسم‌...

آیین گرامی‌داشت یاد روانشاد اردشیر مرادیان به کوشش کانون دانشحویان زرتشتی در باغ اوسون برگزار شد. بیست‌وچها...

بارگذاری نوشتار بیشتر