لوگو امرداد

روز درختکاری

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن یانش وران مانتره به مناسبت روز درختکاری‌، آیین گهنبار به یاد هماروانان و کاشت نهال...

 همزمان با جشن درختکاری، به‌دستان دانش‌آموزان دبستان دخترانه‌ی مارکار یزد، نهال و بوته‌های گل نشانده شد. دوشنبه 15 ا...

هموندان انجمن زرتشتیان یزد همزمان با روز درختکاری در آرامگاه زرتشتیان یزد نهال کاشتند. شماری از هموندان هیات‌مدیره‌ و...

با همکاری ستاد هفته‌ی منابع طبیعی

آیین روز درختکاری از سوی منابع طبیعی استان تهران با باشندگی (:حضور) کنشگران محیط زیست برگزار شد. هفته‌ی منابع طب...

بارگذاری نوشتار بیشتر