لوگو امرداد

زرتشتیان آمریکا

همزمان با وقوع طوفان «هاروی»، بنا بر اعلام سازمان فزانا (انجمن زرتشتیان آمریکای شمالی) برخی از خانواده&zw...

مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برنامه‌های آینده‌ی خود را آگاهی‌رسانی کرد. گهنبار همس‌پت‌میدیم در سن...

هم‌زمان با برگزاری آیین گهنبارخوانی در شهر سن‌دیگو آمریکا، آیین معارفه‌ی نامزدهای انتخابات انجمن زرتشت...

همراه با گهنبارخوانی برگزار شد

زرتشتیان شهر سن‌خوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا، یک‌شنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی گهنبار توجی برای گرامی...

بارگذاری نوشتار بیشتر