لوگو امرداد

زیارتگاه پیرنارکی

پیرنارکی با توجه به پایداری همه‌گیری ویروس کرونا، همچنان بسته است، همکیشان و گردشگران، از دیدارِ این مکان سپندینه خود...

گزارش تصویری از

بهار سال ۱۳۹۹ محوطه‌ی داخلی ساختمان سپندینه زیارتگاه پیرنارکی با یاری دهشمندان بازسازی شد. بهروز جراح، متولی زیارتگاه...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد