لوگو امرداد

سازمان زنان زرتشتی

نشست ماه مهر سازمان زنان زرتشتی تهران، با سخنرانی دکتر سیما کشاورزی، دوشنبه ۱۱ مهرماه برگزار می‌شود. سازمان زنان زرتش...

سازمان زنان زرتشتی برگزار می‌کند

سازمان زنان زرتشتی تهران در سخنرانی نخستین دوشنبه‌ی ماه به موضوع راه‌های مقابله با پیری مغز می‌پردازد. دکتر مهرنوش مه...

سازمان زنان زرتشتی برگزار می‌کند

بهداشت و سلامت روزانه، عنوان سخنرانی سازمان زنان زرتشتی تهران در نخسین دوشنبه‌ی‌ امردادماه 1401 خورشیدی است. موبدیار...

سازمان زنان زرتشتی، پس از گذشت دو سال‌، نخستین برنامه گردشگری خود را در شاه‌ورهرام ایزد کرج (خانه دولت) برگزار می‌کند...

سازمان زنان زرتشتی تهران از پذیرفتن هموندان با ارایه کارت واکسیناسیون الکترونیکی خبر داد. سازمان زنان زرتشتی تهران هم...

سازمان زنان زرتشتی تهران با آفرینگان‌خوانی در سالگرد درگذشت روانشاد بانو سروشیان، یاد و خاطره این بانوی دهشمند را گرا...

سا‌زمان زنان زرتشتی تهران گزارش از یاری‌رسانی مادی و مینوی به همکیشان در دوران فراگیری کووید-19 را به آگاهی رساند. گز...

سازمان زنان زرتشتی روزهای زوج هفته آماده‌ی پاسخگویی به نیک‌اندیشان برای هماهنگی در یاری‌رسانی به همکیشان نیازمند است....

پروین مهربانی زردشتی از نیک‌اندیشان زرتشتی با بیش از ۶۰ سال پیشینه‌ی هموندی و فرنشین چندین دوره هیات‌مدیره سازمان زنا...

سازمان بهداشت جهانی  یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان‌دهنده را بر بهداشت جامعه‌ی جه...

بارگذاری نوشتار بیشتر