لوگو امرداد

سازمان فروهر

کلاس‌های دینی سازمان فروهر در سال تحصیلی 1402-1401، بامداد آدینه 22 مهرماه آغاز به کار کرد. پس از دو سال تحصیلی که با...

کمیسیون دینی سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) در تازه‌ترین آگاهی‌رسانی از بازگشایی کلاس‌های دینی در بامداد آدینه 22...

سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) از تمدید زمان نام‌نویسی کلاس‌های دینی خبر داد. در آگهی‌نامه‌ی سازمان آمده است: با ...

سازمان فروهر خبر داد

سازمان فروهر به همکاری یک زوج زرتشتی برای زندگی و سامان‌دهی در محل سازمان نیازمند است. سازمان فروهر برای سازماندهی و ...

گردهمایی آدینه‌های تابستان کوشک ورجاوند تهران همزمان با جشن تیرگان همراه با آیین گهنبارخوانی از سر گرفته می‌شود. پیر...

آیین پایانی دومین جشنواره نشان فروهر و سپاسداری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر با موضوع تاریخ، فرهنگ و زبان‌های ای...

کتاب های دینی سال تحصیلی جدید، ویژه دانش‌آموزان شرکت‌کننده در کلاس‌های دینی سازمان جوانان زرتشتی تهران و هرمز آرش، تو...

جشن آغاز سال تحصیلی جدید، با باشندگی دانش‌آموزان، آموزگاران و مهمانان در فضای مجازی کلاس‌های دینی سازمان فروهر برگزار...

سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) زمان نام‌نویسی کلاس‌های دینی را تا 26 امردادماه تمدید کرد. سازمان فروهر به آگاهی ه...

آگاهی‌رسانی سازمان فروهر در سال آموزشی 1401-1400

نام‌نویسی کلاس‌های دینی شهر تهران، ویژه‌ی دانش‌آموزان زرتشتی از ۱۵ امردادماه به شیوه‌ی مجازی آغاز می‌شود. به گزارش تا...

بارگذاری نوشتار بیشتر