لوگو امرداد

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد دوره‌های آموزشی والیبال و بسکتبال را برگزار خواهد کرد. دوره‌های آموزشی والیبال و بس...

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، خجسته زادروز اشو زرتشت، یگانه پیام‌آور ایرانی را گرام...

فرخنده جشن سَده، جشن گرامیداشت آتش ورجاوند در تالار یگانگی یزد برگزار شد. انجمن زرتشتیان یزد و سازمان و باشگاه جوانان...

جشن ملی و جهانی سده به کوشش انجمن زرتشتیان یزد با همکاری سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد و گروهی از همکیشان، در باش...

انجمن زرتشتیان یزد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، سالگرد درگذشت اشوزرتشت را در تالار یگانگی برگزار کردند. آیین ...

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد از تمدید زمان نام‌نویسی در مسابقات والیبال خانوادگی تا ۲۴ مهرماه خبر داد.  زمان نام...

مسابقات والیبال خانوادگی با همکاری سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد و انجمن یانش‌وران مانتره از 20 مهرماه در سالن ور...

آیین گهنبار پایان تابستان به کوشش سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد در تالار ورزشی یگانگی برگزار شد. این آیین بنامگان...

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد از برگزاری آیین گهنبار پایان تابستان به نامگانه شادروان گوهر شروینی در روز شنبه ۲۵ ...

خجسته جشن زادروز اشو زرتشت در روز ششم فروردین ماه سال 1402 پس از سه‌سال درنگ به­­‌شوند کرونا، امسال به‌گونه‌ی حضوری ب...

بارگذاری نوشتار بیشتر