لوگو امرداد

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد از تمدید زمان نام‌نویسی در مسابقات والیبال خانوادگی تا ۲۴ مهرماه خبر داد.  زمان نام...

مسابقات والیبال خانوادگی با همکاری سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد و انجمن یانش‌وران مانتره از 20 مهرماه در سالن ور...

آیین گهنبار پایان تابستان به کوشش سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد در تالار ورزشی یگانگی برگزار شد. این آیین بنامگان...

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد از برگزاری آیین گهنبار پایان تابستان به نامگانه شادروان گوهر شروینی در روز شنبه ۲۵ ...

خجسته جشن زادروز اشو زرتشت در روز ششم فروردین ماه سال 1402 پس از سه‌سال درنگ به­­‌شوند کرونا، امسال به‌گونه‌ی حضوری ب...

زرتشتیان یزد خجسته زادروز اشو زرتشت و برگزیده شدن نخستین پیام‌‌آور یکتاپرستی را ششم فروردین ماه 1402 خورشیدی جشن می‌گ...

بی‌گمان جشن سده یکی از جشن‌های بزرگ ایرانیان باستان است. ایرانیان می‌کوشند این جشن کهن را ماندگار کنند و به آیندگان ب...

پسین‌هنگام دهم بهمن‌ماه آتش «سده» در سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد فروزان شد. کهن آیین سده در یزد به روز مهر از م...

در نشست انجمن زرتشتیان یزد و باشگاه جوانان زرتشتی درخواست شد

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، برای خرید بخشی از زمین محوطه‌ی این مجموعه که از سوی ورثه برای فروش گذاشته شده از د...

هموندان انجمن زرتشتیان یزد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی برای آماده سازی محل برگزاری آیین آفرینگان‌خوانی درگذشت اشو...

بارگذاری نوشتار بیشتر