لوگو امرداد

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد

زرتشتیان یزد خجسته زادروز اشو زرتشت و برگزیده شدن نخستین پیام‌‌آور یکتاپرستی را ششم فروردین ماه 1402 خورشیدی جشن می‌گ...

بی‌گمان جشن سده یکی از جشن‌های بزرگ ایرانیان باستان است. ایرانیان می‌کوشند این جشن کهن را ماندگار کنند و به آیندگان ب...

پسین‌هنگام دهم بهمن‌ماه آتش «سده» در سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد فروزان شد. کهن آیین سده در یزد به روز مهر از م...

در نشست انجمن زرتشتیان یزد و باشگاه جوانان زرتشتی درخواست شد

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، برای خرید بخشی از زمین محوطه‌ی این مجموعه که از سوی ورثه برای فروش گذاشته شده از د...

هموندان انجمن زرتشتیان یزد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی برای آماده سازی محل برگزاری آیین آفرینگان‌خوانی درگذشت اشو...

آیین آفرینگان‌خوانی درگذشت اَشو زرتشت مهراسپنتمان، پیامبر آریایی، با همکاری انجمن زرتشتیان یزد و سازمان و باشگاه جوان...

هیات‌رییسه گردش جدید باشگاه و سازمان جوانان زرتشتی یزد با برگزاری انتخابات داخلی برگزیده شد. در نخستین نشست سمت‌های گ...

هیات نظارت بر انتخابات سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد نتایج شمارش آرا را اعلام کرد. پیرو آگاهی‌رسانی هیات نظارت بر...

انتخابات هیات مدیره سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد هم‌زمان با انتخابات گردش ۶۴ انجمن زرتشتیان یزد آدینه 27 آبان‌ما...

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد اعلام کرد

هیات نظارت بر انتخابات سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد شرایط و تاریخ انتخابات هموندان این سازمان را آگاهی‌رسانی کرد...

بارگذاری نوشتار بیشتر