تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

ستی پیر

یادداشت دکتر داریوش مهرشاهی به فراخور هنگام نیایش همگانی در این دو سپندینه جایگاه

یادی از ستی پیر تا پیر سبز؛ بخش نخست

روز اشتاد ایزد از خردادماه سال 1344 بود. (1) با دو تن از پسردایی‌های خویش (فریدون و جمشید دمهری) قرار رفتن به ستی‌پیر…