تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

شاهنامه

از سوی پژوهشکده علوم تاریخی با همکاری دانشگاه‌های گرجستان و راجشاهی بنگلادش برگزار شد:

بررسی گسترش نفوذ شاهنامه و فردوسی در کشورهای آسیایی

پژوهشکده علوم تاریخی و گروه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، با همکاری دانشگاه گرجستان و دانشگاه راجشاهی از کشور بنگلادش در روز…