لوگو امرداد

شطرنج

کانون دانشجویان زرتشتی از برگزاری سومین دوره‌ی جام شطرنج در فضای lichess در تاریخ 4 تا 6 آبان ماه خبر داد. باز‌ی‌های ...

کانون دانشجویان زرتشتی از برگزاری دومین جام آنلاین شطرنج، در شهریورماه 1400 خبر داد. پیرو گزارش کانون دانشجویان زرتشت...

چالش‌ شطرنج در راستای برگزاری جام آنلاین شطرنج در صفحه‌ی اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی برپا می‌شود. پیرو آگاهی‌رس...

به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی بخش ورزشی یادواره‌ی جام جان‌باختگان را امسال به‌صورت جام آنلاین شطرنج برگزار می‌کند. به گزارش ...

ماتیكان شترنگ یا شطرنج نامه این داستان به بازگفت رازها و پیشینه دو بازی شطرنج و تخته نرد می‌پردازد و چنانچه دیده...

بارگذاری نوشتار بیشتر