لوگو امرداد

طرح همدلی

امسال نیز همچون سالیان گذشته، با هماهنگی انجمن زرتشتیان یزد طرح همدلی برای اهدای خون اجرا شد. به گزارش انجمن زرتشتیان...

طرح همدلی چون سال‌های گذشته از سوی انجمن زرتشتیان یزد با همدلی و همیاری زرتشتیان استان یزد انجام شد. سپنتا نیکنام فرن...

بارگذاری نوشتار بیشتر