لوگو امرداد

فروشنده

فیلم فروشنده ساخته‌ی اصغر فرهادی برنده‌ی اسکار ۸۹ شد. اصغر فرهادی که به شوند فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از ...

بارگذاری نوشتار بیشتر