لوگو امرداد

قوچ ارمنی

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (30)

ارزش خود را می‌شناسند. می‌دانند زیبا و کمیاب‌اند. بی‌سبب نیست که مغرورند و رفتاری بلندپروازانه دارند. اهل پنهان شدن ه...

بارگذاری نوشتار بیشتر