لوگو امرداد

مانتره 29

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه‌ی روز چهارشنبه همایش پایانی مانتره ۲۹ را بدین‌گونه اعلام کرده است. ▫️زیر‌بخش پروژه‌محور...

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه‌ی روز یکشنبه همایش پایانی مانتره ۲۹ را اعلام کرد. برنامه یکشنبه، ۶ شهریورماه به شرح زیر...

كلاس‌هاي گاتاخواني با آواي خوش، واژه‌شناسي و آموزش خط دين دبيره براي نونهالان و نوجوانان زرتشتي از میانه‌ی تيرماه 140...

اعلام برنامه‌های روزانه همایش پایانی مانتره 29

زمان برگزاری برنامه‌های روزانه همایش پایانی بیست‌و‌نهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره اعلام شد. همکیشان گرامی ...

کانون دانشجویان زرتشتی در آگهی‌نامه‌ای از دگرگونی شیوه‌ی برگزاری مانتره 29 خبر داد. در این آگهی‌نامه آمده است؛ علی‌رغ...

راه‌یافتگان به مرحله‌ی پایانی مانتره ۲۹ برای بخش اوستاخوانی و مانترک مشخص شدند. ۵۵ تن در بخش اوستاخوانی و ۲۴ نفر در ب...

سخنرانی در راستای برنامه‌های مانتره 29

بهمن مرادیان در راستای برنامه‌های مانتره 29، درباره‌ی «مهاجرت و وظایف فردی و اجتماعی در پیوند با آن» سخنرانی خواهد کر...

سومین روز از مرحله مقدماتی مانتره ۲۹ بخش اوستاخوانی در رده‌ی کل گاتا با شرکت 10 تن از همکیشان آدینه، 21 امرداد ماه، س...

نام‌های شرکت‌کنندگان اوستاخوانی رده اهنودگات مرحله مقدماتی مانتره 29 از سوی کانون دانشجویان زرتشتی اعلام شد. شرکت‌کنن...

کانون دانشجویان زرتشتی خبر داد

کانون دانشجویان زرتشتی از برگزاری میزگرد با موضوع «فرصت‌ها و تهدیدهای مهاجرت برای حفظ جامعه زرتشتیان با رویکرد لزوم ح...

بارگذاری نوشتار بیشتر