لوگو امرداد

مهرگان

جشن باستانی مهرگان در خردسرای فردوسی با همکاری آکادمی بامداد در شهر مشهد با باشندگی (حضور) بسیاری از دوستداران تاریخ،...

انجمن زرتشتیان تهران، آیین گهنبار توجی دانش‎آموزی مهرگان و گرامیداشت سپندینه آیین کهن مهرگان را در مارکار تهرانپارس، ...

انجمن زرتشتیان رحمت‌آباد به فرخندگی جشن مهرگان‌ آیین آفرینگان‌خوانی تندرستی برگزار کرد. این آیین از بهرت تندرستی با ...

خجسته آیین جشن مهرگان در روز مهر از ماه مهر 3761 زرتشتی برابر دهم مهرماه 1402 پس از سه سال برپایی آن به شکل مجازی امس...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن)، خجسته جشن مهرگان را با برگزاری آیین گهنبار و نمایشگاه کارهای دستی هنرمندان...

با هماهنگی انجمن زرتشتیان کرج آیین خجسته جشن مهرگان، دهم مهرماه 1402 با گردهمایی همکیشان برگزار شد. این آیین در خجسته...

انجمن زرتشتیان اصفهان، جشن فرخ مهرگان را دهم مهرماه با باشندگی همکیشان گرامی داشت. جشن مهرگان از ساعت 18:30 دوشنبه ده...

خجسته آیین جشن مهرگان دهم مهر به کوشش کمیسیون جوانان زرتشتی انجمن زرتشتیان کرمان در باغچه بوداغ‌آباد برگزار شد. این آ...

موبد دکتر مهربان پولادی، فرنشین انجمن موبدان در پیامی از سوی انجمن موبدان جشن مهرگان 1402 را به همکیشان و هم‌میهنان ش...

اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس در پیامی جشن مهرگان را  شادباش گفت. در پیام شادباش دکتر اسفندیار اخ...

بارگذاری نوشتار بیشتر