لوگو امرداد

مهر پارسی

جشن پایان دوره‌ی پیس‌دبستانی‌های مرکز مهر پارسی 9 شهریورماه در جشنگاه خسروی برگزار شد. مرکز مهر پارسی با مدیریت مهرنا...

مرکز مهرپارسی، پایان دوره‌ی آموزش شماری از نونهالان را پنجشنبه 9 شهریورماه در تالار خسروی جشن می‌گیرد. از همه زرتشتیا...

جشن پایان دوره‌ی پیس‌دبستانی کودکان مرکز مهر پارسی 23 تیرماه 1401 در جشنگاه خسروی برگزار شد. مرکز مهر پارسی با مدیریت...

بارگذاری نوشتار بیشتر