تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

میراث فرهنگی

پاسخ به آنان که شمشیر آکیناکه را جعلی می‌دانند

انکار تاریخ!

در جای‌جای ارگ پارسه نقش بار شاهی دیده می‌شود به‌گونه‌ای که شاه بر روی تخت مبل‌مانندی نشسته و سرپرست نگهبانان دربار به…
در پی کاوش‌های باستان‌شناسی در خراسان جنوبی:

چوب‌خط‌ها؛ یافته‌هایی که از دادوستدهای بازرگانی پیشاتاریخ در کله‌کوب می‌گویند

دستیابی به یافته‌هایی از آغاز شهرنشینی و به دست آمدن ابزار محاسبات اداری و چوب‌خط‌ها در گستره‌ی کله‌کوب در خراسان جنوبی…