تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

نایین

شاید این بار واپسین گذر از بازار نایین باشد

نایین، پیرمردی از هزاره‌های دور

«نایین» از شهرهای استان اصفهان است که در کویر مرکزی ایران، پهلو گرفته و آب و هوایی گرم و خشک دارد. نایین، در…