لوگو امرداد

همایش علمی

دکتر فرشید اختری درباره‌ی آموزش‌ تکنیک‌های عملی ریچ اسپلیت در استخوان‌های مختلف سخنرانی می‌کند. این سخنرانی روز پنجشن...

دکتر فرشید اختری در بیست‌اُمین کنگره بین‌المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران درباره‌ی مقایسه کاربردی دو روش ریچ اسپلی...

در آیین پایانی هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور برگزیدگان و شرکت‌کنندگان این رویداد علمی معرفی شدند. هر ساله به...

هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور با رویکرد تکنولوژی نوین، پس از نزدیک به چهارماه تکاپو با برگزاری دو روز نهایی ...

هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور با رویکرد تکنولوژی نوین در روز نخست با بخش‌های ارایه نوشتار، سخنرانی و مناظره ...

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه‌های دو روز همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور را به آگاهی رساند. هجدهمین همایش علمی زرتشتیا...

دو سخنرانی علمی با رویکرد تکنولوژی نوین در هجدهمین همایش علمی زرتشتیان برگزار خواهد شد. پیرو گزارش کانون دانشجویان زر...

دومین «تک‌ برگ»، نشریه‌ی داخلی هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور در دسترس قرار گرفت. «تک‌ برگ» نسخه‌ی مجازی نشر...

بخش‌ اصلی نوشتار هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور، با محوریت «معضلات جوانان‌ زرتشتی» در تالار ایرج برگزار می‌شو...

مناظره‌ی هجدهمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور با محوریت تکنولوژی نوین برگزار می‌شود. به گزارش کانون دانشجویان زرتشت...

بارگذاری نوشتار بیشتر