لوگو امرداد

ورزشگاه شهید چمران

تیم آترین درهفته‌ی دوم از پیکارهای لیگ دسته دوم فوتبال تهران در برابر تیم دارایی نوین بازی کرد. در این پیکار که ...

بارگذاری نوشتار بیشتر