لوگو امرداد

پل کالج

پل کالج؛ یادآور قهرمانان ایرانی

 پل کالج یکی از پل‌های ماشین‌رو قدیمی تهران ‌است که توسط مهندسان بلژیکی ساخته شده. به تازگی این پ...

بارگذاری نوشتار بیشتر