لوگو امرداد

کاراکال

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (4)

اگر نیاز باشد هشت کیلومتر راه می‌رود تا شکارش را به چنگ بیاورد. سه متر می‌جهد و با آرواره‌هایش گردن شکار را می‌گیرد و...

بارگذاری نوشتار بیشتر