لوگو امرداد

کتابخانه ملی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می کند:

سلسله نشست‌های «آشنایی با داستان‌های شاهنامه‌ی فردوسی» با آموزش دکتر ابوالفضل خطیبی، پژوهش...

هم‌زمان با روز قلم برگزار شد:

آیین رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار» از سوی موسسه‌ی «خانه کتاب» هم‌زمان با روز پاس...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد