لوگو امرداد

کتاب

نشست معرفی و بررسی کتابِ «از مانویت به تصوف» نوشته‌ی دکتر نصرالله پورجوادی، چاپ نشر برسم، دوشنبه 16 بهمن‌ماه برگزار م...

کتاب ذهن خطاکار، هفتمین اثر مستقل بهنام مرادیان، یک راهنمای کاربردی برای خطا‌های شاختی است که موجب تصمیم‌های اشتباه د...

به کوشش دکتر کورش سالاری

کتاب «چنین بود کورش» نوشته‌ی دکتر کورش سالاری با پیشگفتار دکتر رضا شعبانی از سوی انتشارات ره‌آوردمهر منتشر  و روانه ی...

«هفده پژواک گات‌ها»، پژوهش، گردآوری و ترجمه بهنام مبارکه، به مرحله دوم داوری چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال ایران معر...

منشور زیبایی از زبان‌ها و گویش‌های ایرانی/ چیرگی نویسنده به متون فارسی میانه

ششمین کتاب از سلسله نشست‌های «صد کتاب ماندگار قرن» به منظور پاسداشت نگاشته های برتر ایرانیان در یک قرن اخیر، با بررسی...

در ششمین نشست از «صد کتاب ماندگار قرن» برگزار می‌شود

کتاب «واژه و معنای آن از فارسی میانه تا فارسی» نوشته کتایون مزداپور به‌عنوان ششمین کتاب از صد کتاب ماندگار قرن، در کت...

دفتر سوم فرهنگ بهدینان شریف‌آباد با عنوان «گرمابه» به قلم و پژوهش دکتر مهرداد قدردان با پیش‌گفتار استاد دکتر کتایون م...

نوشته‌ای نویافته به زبانِ پهلوی

ویرایشِ دوم «ویرازگان» که نوشته‌ای نویافته به زبانِ پارسیگ (پهلوی) است، با پیشگفتار و آوانویسیِ  رَهامِ اشه  به چاپ س...

نشر برسم ارایه می‌دهد:

کتاب سه رساله در علم اقتصاد منسوب به ارسطو، ترجمه و تفسیر سه رساله از ارسطو در نشر برسم به چاپ رسید. ترجمه و تفسیر سه...

ویرایشی تازه از فرهنگِ اوستایی به پارسیگ از  رَهامِ اشه با عنوان «واژگان اوستایی» به زبانِ انگلیسی چاپ شد. این واژه‌ن...

بارگذاری نوشتار بیشتر