لوگو امرداد

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد

 تیرگان با یاد شادروان شهناز شهزادی به کوشش کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) گرامی داشته شد. زرتشتیان یزد تی...

گزارش تصویری از

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد «وهومن» در راستای آشنایی و معرفی صنایع‌دستی زرتشتیان، کارگاه آموزشی و نمایشگاه دست‌...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد «وهومن» دوره‌های آموزشی خود را از نخستین روز تیرماه برگزار می‌کند. در ادامه روز و س...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد «وهومن» در راستای آشنایی و معرفی صنایع‌دستی زرتشتیان، کارگاهی آموزشی برگزار می‌کند....

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) برنامه‌‌ی تابستانی برای دو گروه کودکان و بزرگسالان را به آگاهی رساند. به گز...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) با همازوری همکیشان، خجسته جشن خوردادگان را در زیارتگاه پیر الیاس گرامی داشت...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) با آیین گهنبارخوانی و برپایی نمایشگاه کارهای دستی هنرجویان در خجسته روز جشن...

 آگاهی‌رسانی کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) از برگزاری آیین گهنبارخوانی و برپایی نمایشگاه کارهای دستی به فراخور سپندارم...

گرامیداشت کهن آیین مهرگان در کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) با برگزاری گهنبارخوانی و برپایی نمایشگاه کارها...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد کلاس‌های موسیقی و خوانندگی و سلفژ برگزار می‌کند. کمیسیون بانوان انجمن زرت...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد