لوگو امرداد

گربه پالاس

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (11)

پیکری کم و بیش ترسناک دارند. دندان‌های نیش آن‌ها بلند است و از همین‌رو تصویری که از چهره‌ی این حیوان در ذهن نقش می‌بن...

بارگذاری نوشتار بیشتر