لوگو امرداد

گردهمایی جوانان زرتشتی

انجمن یانش وران مانتره ششمین دوره گردهمایی جوانان زرتشتی ٢٠ تا ٣۵ سال را در تالار همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار کر...

ششمین گردهمایی جوانان زرتشتی ۲۰ تا ۳۵ سال به میزبانی انجمن یانش‌وران مانتره روزهای دوازدهم تا پانزدهم خورداد ماه در ه...

انجمن یانش‌وران مانتره آگاهی‌رسانی کرد

انجمن یانش‌وران مانتره از برگزاری پنجمین گردهمایی جوانان زرتشتی در آذرماه امسال خبر داد. پنجمین گرهمایی جوانان ز...

بارگذاری نوشتار بیشتر