لوگو امرداد

گهنبار یزد

گزارش تصویری

آیین گهنبارخوانی چهره‌ی ایاثرم‌گاه به کوشش انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد.‌ آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار، آغاز سرمای زمست...

بارگذاری نوشتار بیشتر