لوگو امرداد

گهنبار

آیین گهنبار چهره همس پت میدیم گاه در درب مهر رستم گیو در تورنتو کانادا برگزار شد. ششمین چَهره گهنبار،در پنج روز پایان...

انجمن زرتشتیان نصرت‌آباد آیین گهنبار پایان سال را به یاد هماروانان با همازوری همکیشان برگزار کرد. آیین آفرینگان‌خوانی...

 انجمن زرتشتیان کرج آیین گهنبار چَهره همس پت میدیم گاه را روز سپنتمد و ماه گاتابیو با باشندگی همکیشان در تالار خانه د...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی همس‌پت میدیم‌گاه؛ گهنبار پایان سال به نامگانه‌ی هماروانان با همازوری پرشمار همکیشان...

در نخستین روز پنجه، آیین گهنبار چَهره‌ی پایان سال به گرامیداشت یاد بنیادگذاران و دهشمندان دبیرستان پسرانه دوره اول رس...

واپسین گهنبار سال که آفرینش انسان (هَمَس‌پَت میدیم گاه) است در آتشکده مجموعه مسکونی رستم باغ برگزار شد. هیات‌امنای مو...

همراه با پاکسازی آرامگاه

واپسین چَهره‌ی گهنبار سال بامداد آدینه 26 اسفندماه 1401 خورشیدی به کوشش کمیسیون دینی انجمن زرتشتیان شیراز در فضای باز...

آیین گهنبار همس‌پت‌میدیم گاه بامداد پنچشنبه ۲۵ اسفندماه با همازوری دانش‌آموزان در تالار آتشکده کرمان برگزار شد. در ای...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره‌ی همس‌پت‌ میدیاریم‌گاه به نامگانه‌ی هماروانان در انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران...

امروز 24 اسفندماه در دبستان جمشیدجم آیین گهنبار پایان سال 1401 با همازوری نیک‌اندیشان و خانواده‌‌‌های دانش‌آموزان برگ...

بارگذاری نوشتار بیشتر