لوگو امرداد

گهنبار

همراه با سپاسداری از شرکت‌‌کنندگان مانتره

زرتشتیان شیراز روز مهر ایزد و مهرماه گاهشماری زرتشتی برابر با دوشنبه دهم مهرماه، آیین «مهرگان» را همراه با سپاسداری ا...

با نوشدن سال تحصیلی، دانش‌آموزان دبستان جمشیدجم برگزاری آیین گهنبار توجی را در آتشکده تهران همازور شدند. هر سال با فر...

با هماهنگی انجمن همازور آیین گهنبارخوانی و جشن سدره‌پوشی چهار جوان زرتشتی در آتشکده آذرگشسب برگزار شد. انجمن همازور پ...

با هماهنگی انجمن زرتشتیان کرج، آیین گهنبارخوانی چهره پیته‌شهیم‌ گاه به پاس آفرینش زمین، در کوشک ورجاوند گیلان برگزار ...

آیین گهنبار پایان تابستان به کوشش سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد در تالار ورزشی یگانگی برگزار شد. این آیین بنامگان...

انجمن زرتشتیان کسنویه آیین گهنبارخوانی همگانی چهره پیته‌شهیم گاه را در خانه سنتی بختیار برگزار کرد. آیین گهنبار پایان...

 آیین گهنبار پایان تابستان به کوشش انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد در تالار استاد ماهیار اردشیر برگزار شد. در روز آسمان ایزد...

انجمن زرتشتيان ايالت واشنگتن (سياتل) آیین گهنبار چهره پيته‌شهم‌گاه را با باشندگی گروهی از زرتشتيان در شهر بلويو برگزا...

هم‌زمان با آیین گهنبار پایان تابستان

هم‌زمان با آیین گهنبار پایان تابستان، مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان شیراز، در پی آگهی چاپ‌شده در روزنامه‌ی خبر جنوب...

آیین گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه به پاس پدیداری زمین با باشندگی هم‌کیشان در خانه‌ی نرگس گرامی داشته شد. انجمن زرتشتیان ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد