لوگو امرداد
انتشارات فروهر برگزار کرد

نخستین جشن‌ کتاب «فروهر»

 انتشارات فروهر، در راستای گرامی‌داشت جایگاه نویسندگان همراه با این انتشارات، نخستین «جشن کتاب فروهر» را برگزار کرد.

 نویسندگانی که یک سال گذشته آثارشان در این انتشارات به چاپ رسیده است، در نخستین «جشن کتاب فروهر» باشنده بودند. انتشارات فروهر میزبان کنشگران هازمان، همراهان نشر فروهر و نیک‌اندیشانی که از نشر کتاب پشتیبانی کرده‌اند، بود. برنامه با نیایش از سوی خشایار خضری و خوش‍‌امدگویی فرزانه گشتاسب، مدیر مسوول نشر فروهر، آغاز شد. همچنین در این آیین، سعید تقوی نماینده‌ی امور فرهنگی اقلیت‌های دینی در وزارت فرهنگ و ارشاد، سعید زارع معاون حجت‌الاسلام یونسی دستیار رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی، اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، سیاوش بنداریان‌زاده، فرنشین سازمان جوانان زرتشتی فروهر، باشنده بودند.

به مناسبت روز کتاب و کتاب‌خوانی، از هفت کتابی که یک سال گذشته در انتشارات فروهر به چاپ رسیده است، رونمایی شد. «دربیکران پاکی و پایایی، بازتاب اندیشه امشاسپندان در شاهنامه فردوسی و آثار سهروردی» به قلم دکتر مرتضی دررودی جوان، «آرمین نامه، مجموعه نوشتاری درباره فرهنگ شفاهی زرتشتیان ایران»، ویرایش دکتر ندا اخوان اقدم و دکتر کتایون نمیرانیان و به کوشش دکتر کتایون مزداپور، «جستاری در دین زرتشتی» به قلم مهرداد قدردان، «هفت متن پهلوی» به قلم دکتر محسن نظری فراسانی، «زرتشت و دین زرتشتی، مجموعه نوشتار دانشنامه ایرانیکا» ویرایش دکتر محسن نظری فارسانی؛ «پژوهشی در فرهنگ و دین زرتشتی» به قلم موبد پدرام سروش‌پور، «از آفرینش تا یزدگرد» به قلم سیروس کریمی بختیاری، کتا‌ب‌هایی هستند که در یک سال گذشته چاپ شده‌اند.

 پس از رونمایی از کتاب‌ها و سخنرانی نویسندگان درباره‌ی آثارشان، از سیروس خسروی، نریمان خدادادی، سهراب سلامتی، شهناز فرزانه، بابک نریمان، موبد اردشیر خورشیدیان، کورش ایدون، کارن وفاداری، اسفندیار خسروی و دکتر حسین‌زاده، که با نیک‌اندیشی در این سال‌ها یاری‌رسان نشر بودند، سپاسداری شد. سپاسداشت از خانواده موبد آذرگشسب و موبد شهزادی که با سپردن برخی از آثار این موبدان بزرگ زرتشتی به نشر فروهر، سرمایه معنوی این انتشارات را فراهم کرده‌اند، برنامه دیگر این جشن بود.

در بخشی دیگر از بهنام مبارکه، سرور سرداری، ماندانا خادمی، سیامک جمشیدی‌زاده، فریبرز تهمتن، آرمین زندیان و وفا دینیاریان، همکاران نشر فروهر، سپاسداری شد.

کتاب دستاورد پژوهش نویسنده و یادنامه‌ی نوشته شده‌‌ آدمی است. راهی است که نویسنده تا به پایان رفته است و اکنون ما را به رایگان به پیمودن آن فراخوان می‌دهد تا به آسانی تجربه‌های او را بیاموزیم و با دانش و بینش او هم بهره شویم. انتشارات فروهر، نخستین و دیرین‌ترین انتشارات هازمان زرتشتیان ایران، پنج‌شنبه 24 آبان‌ماه، 1397 خورشیدی با برگزاری جشن کتاب در تالار همایش سازمان فروهر از نویسندگان همکار سپاسداری کرد.

1

2

4

سرور تاراپوروالا مجری جشن کتاب فروهر

3

چهره‌ی میانی، موبد مهربان فیروزگری

5

خشایار خضری

6

8

فرزانه گشتاسب دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدیر مسوول نشر فروهر

9

10

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس

11

12

13

14

15

سعید تقوی مسوول فرهنگی اقلیت‌های دینی در وزارت فرهنگ و ارشاد

موبد دکتر رستم وحیدی، پژوهشگر

موبد دکتر رستم وحیدی، پژوهشگر

سیاوش بنداریان زاده، فرنشین سازمان جوانان زرتشتی تهران

سیاوش بنداریان زاده، فرنشین سازمان جوانان زرتشتی تهران

19

پانیذ مزدیسنی شاهنامه‌خوانی

دکتر کتایون مزداپور، دکترای رشتهٔ زبان‌شناسی همگانی و زبان‌های باستان

 کتایون مزداپور، دکترای رشتهٔ زبان‌شناسی همگانی و زبان‌های باستان

21

مهرداد قدردان

22

23

دکتر درودی جوان

24

دکتر محسن نظری فارسانی

024

دکتر سیروس کریمی بختیاری

25

 موبد پدرام سروش‌پور

26

27

28

29

30

0

فرتور از زینب مهدوی است.

0114

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

10 پاسخ

  1. چند دقیقه مانده به ساعت هفت غروب، پیاده رو خلوت! خیابان انقلاب، با عجله میرفتم که سر وقت برسم، ریتم ضربه های عصای سفید این مرد جوان لحظه ای توجهم را جلب کرد نا خودآگاه نگاهم به ادامه مسیرش چرخید که ماشینی نیمه پیاده رو و درست مقابل او پارک شده بود، ایستادم تا وجود مانع را به او یادآوری کنم گفت هنوز به چهار راه کالج نرسیدیم؟ گفتم نه، گفت میخواهم به کوچه بامشاد بروم، گفتم پس مسیرمان یکی است، باهم همراه شدیم، به کوچه بامشاد که رسیدیم گفتم اینجا کوچه بامشاد است، گفت پلاک سه، پس کلن مقصدمان یکی است به مراسم انتشارات فروهر میرویم … وارد ساختمان شدیم، از پله ها بالا رفتیم و در سالن تا نشستن روی صندلی همراه هم بودیم، گفت مرا جایی بنشان که به استیج نزدیک باشم قرار است صحبت کنم … وقتی در مورد کتابی که نوشته بود صحبت میکرد، به یک ساعت قبل برگشتم، لحظه ای که نابینایی را دیدم که باید چراغ راهش باشم، اما او خود چراغی بزرگ برداشته بود، کتابی پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر امشاسپندان بر فلسفه شیخ اشراق!
    پ ن: دلیل مجوز گرفتن هم کاملن واضح و مبرهن است، کسی در این مملکت کتاب نمیخواند!
    پ ن۲: چی؟ تنها آدم بینای رمان کوری؟ ها؟

  2. چند دقیقه مانده به ساعت هفت غروب، پیاده رو خلوت! خیابان انقلاب، با عجله میرفتم که سر وقت برسم، ریتم ضربه های عصای سفید این مرد جوان لحظه ای توجهم را جلب کرد نا خودآگاه نگاهم به ادامه مسیرش چرخید که ماشینی نیمه پیاده رو و درست مقابل او پارک شده بود، ایستادم تا وجود مانع را به او یادآوری کنم گفت هنوز به چهار راه کالج نرسیدیم؟ گفتم نه، گفت میخواهم به کوچه بامشاد بروم، گفتم پس مسیرمان یکی است، باهم همراه شدیم، به کوچه بامشاد که رسیدیم گفتم اینجا کوچه بامشاد است، گفت پلاک سه، پس کلن مقصدمان یکی است به مراسم انتشارات فروهر میرویم … وارد ساختمان شدیم، از پله ها بالا رفتیم و در سالن تا نشستن روی صندلی همراه هم بودیم، گفت مرا جایی بنشان که به استیج نزدیک باشم قرار است صحبت کنم … وقتی در مورد کتابی که نوشته بود صحبت میکرد، به یک ساعت قبل برگشتم، لحظه ای که نابینایی را دیدم که باید چراغ راهش باشم، اما او خود چراغی بزرگ برداشته بود، کتابی پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر امشاسپندان بر فلسفه شیخ اشراق!
    پ ن: دلیل مجوز گرفتن هم کاملن واضح و مبرهن است، کسی در این مملکت کتاب نمیخواند!
    پ ن۲: چی؟ تنها آدم بینای رمان کوری؟ ها؟

  3. درود.
    نخست این کتابها را چگونه می توان خرید چون در هیچ سایتی نیافته ام حتی سایت شما. دوم اینکه اگر ممکن است از آقای دکتر نظری فارسانی بپرسید که آیا پایان نامه دکترای ایشان درباره ترجمه دینکرد هشتم به صورت کتاب منتشر خواهد شد؟ چون مشتاق خواندنش هستم و سوم اینکه کانال تلگرامی نشر فروهر نه شماره تماسی گذاشته نه آیدی تلگرامی برای سوال پرسیدن اگر پیامم را می بینند لطفا راه ارتباطی قرار دهند.

  4. درود.
    نخست این کتابها را چگونه می توان خرید چون در هیچ سایتی نیافته ام حتی سایت شما. دوم اینکه اگر ممکن است از آقای دکتر نظری فارسانی بپرسید که آیا پایان نامه دکترای ایشان درباره ترجمه دینکرد هشتم به صورت کتاب منتشر خواهد شد؟ چون مشتاق خواندنش هستم و سوم اینکه کانال تلگرامی نشر فروهر نه شماره تماسی گذاشته نه آیدی تلگرامی برای سوال پرسیدن اگر پیامم را می بینند لطفا راه ارتباطی قرار دهند.

  5. پاسخ به آقای علیرضا، کتاب‌ها در مرکز پخش و فروش انتشارات فروهر به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، پلاک 261 موجود است. برای آگاهی بیشتر و هماهنگی می‌توانید با شماره 66462704- 021تماس بگیرید.

  6. پاسخ به آقای علیرضا، کتاب‌ها در مرکز پخش و فروش انتشارات فروهر به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، پلاک 261 موجود است. برای آگاهی بیشتر و هماهنگی می‌توانید با شماره 66462704- 021تماس بگیرید.

  7. درود. سپاس از دکتر فرزانه گشتاسب که طرح و اجرای این برنامه با زحمت ایشان و دوستانشان بود.

  8. درود. سپاس از دکتر فرزانه گشتاسب که طرح و اجرای این برنامه با زحمت ایشان و دوستانشان بود.

  9. امیدوارم فروش ایترنتی سایت انتشارات فرهر هم دوباره احیا بشه. خیلی وقته که بی استفاده مونده.

  10. جناب مباركه و خانم سرداري، كوشش ها و زحمات شما براي انتشارات فروهر فراموش نشدني است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-04-23