تارنمای خبری امرداد
به پاس آفرینش آب

گرامی‌داشت دومین چهره گهنبار در شاه‌ورهرام ایزد شریف‌آباد یزد

چهره‌ی دوم گهنبار به پاس آفرینش آب در هستی در شاه‌ورهرام ایزد شریف‌آباد یزد گرامی داشته شد.

شماری از زرتشتیان شریف‌آباد یزد روز تیر ایزد از ماه تیر (دوشنبه 10 تیرماه 1398 خورشیدی) آیین گهنبار میدیوشهم‌گاه، چهره‌ی میانه‌ی تابستان را در این مکان سپندینه برگزار کردند.

میدیوشهم به چَم (:معنی) میانه‌ی تابستان بزرگ و دومین چَهره‌ی گهنبار است. در باور زرتشتیان دومین مرحله‌ی آفرینش از سوی اهورامزدا را یادآوری می‌کند که هنگام پدیدار شدن آب در هستی است. هنگامه‌ی این جشن پنج‌روزه از خور ایزد تا دیبمهر در گاهشمار زرتشتی برابر با هشتم تا 12 تیرماه در سالنمای رسمی کشوراست.

فرتور رسیده است.
6744

 

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید