لوگو امرداد

گزینش افراد موفق جامعه‌ی زرتشتی در کنگره جهانی زرتشتیان

کنگره1هجوایز جامعه جهانی زرتشتی ابتکاری از سوی کارگروه جهانی همراه با هر کنگره جهانی زرتشتیان برگزار می‌شود و در دوازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان 2022 در نیویورک ادامه خواهد یافت.

این افراد سالانه انتخاب و جایزه به گونه‌ی مشترک از سوی WZC 2022 و GWG هماهنگ پیشکش می‌شود. برای نامزدی جوایز جامعه جهانی دوازدهمین کنگره زرتشتیان تا دهم اسفندماه 1400 خورشیدی زمان است.

نامزدها برای هفت رده زیر دعوت می‌شوند:
جایزه الگو زرتشتی
جایزه خدمات اجتماعی
جایزه علم/ فناوری/ مهندسی/ پزشکی
جایزه هنر خلاق/ طراحی/ ادبیات/ فرهنگ
جایزه کارآفرین اجتماعی
جایزه ویژه
جایزه نخبگان جوان زرتشتی

? جایزه الگو زرتشتی
به رسمیت شناختن زرتشتی که در رشته انتخابی به اوج موفقیت رسیده است. برگزیده همان ویژگی‌هایی است که در جامعه به عنوان یک زرتشتی شناخته می‌شود و خرسند از آن که فرد را به عنوان یک الگو نشان دهد. نامزد ویژگی‌های رهبری، صداقت، درستکاری، سخت‌کوشی، نیکوکاری و کار اجتماعی را با هم ترکیب می‌کند. این الگو شامل انسان‌های نیک‌اندیش نیک گفتار و نیک کردار است که به جامعه خدمات صادقانه انجام دهند و موفقیت آنها همانا خدمت به دیگران بوده است.

معیارهای ارزیابی

دستاوردها: 30%
مشارکت‌های منطقه‌ای و جهانی: 30٪
رهبری، صداقت، سایر ویژگی‌ها و شخص به عنوان الگو: 20%
مشارکت و امور پرورشی برای جامعه زرتشتی: 20%

? جایزه خدمات اجتماعی
شناسایی زرتشتی که یک جامعه محلی (نه محدود به جامعه زرتشتی) نیاز یا موضوع را شناسایی کرده و ابتکار کارآمدی برای الهام بخشیدن و پیشروی در تغییر معنادار ارایه کرده است. یک فرد به عنوان منبع قدرت و قلب در جامعه شناخته می‌شود و از زمان، استعداد و ظرفیت دیگران استفاده می‌کند. دستکم مدت خدمت پنج سال برای شناخت خدمات برجسته‌ای که به جامعه ارایه شده است.

معیارهای ارزیابی

مشارکت کار آنها در جامعه و جامعه در کل: 30٪
به رسمیت شناختن خدمات اجتماعی برجسته: 20٪
تاثیر مشارکت آنها بر جامعه‌ای که به آنها خدمت می‌کردند: 30٪
موانع برطرف‌شده به کوشش آنها: 20٪

? جایزه علم/ فناوری/ مهندسی/ پزشکی
به رسمیت شناختن زرتشتی که به پیشرفت علم، فناوری، مهندسی، پزشکی، اکتشافات صنعتی یا کاربرد اختصاص دارد. تلاش‌های فردی نقش‌های جدیدی را برای افراد ایجاد می‌کند و فرصت‌هایی را برای نسل‌های آینده و پیشرفت حرفه/ تجارت/ کسب و کار ایجاد می‌کند.

معیارهای ارزیابی

سطح صلاحیت‌های علمی 25%
توان نوآورانه و موثر تحقیق/ محصول/ خدمات منطقه‌ای یا بین‌المللی 35%
نشر مقالات منطقه‌ای یا بین‌المللی 15%
جوایز 15 درصد دریافت کردند
کمک به جامعه 10٪

?جایزه هنر خلاق/ طراحی/ ادبیات/ فرهنگ

شناسایی فردی که جامعه را از راه تعهد به هنرهای بصری، ادبی، رسانه‌ای، معماری یا نمایشی غنی کرده است. یک فرد در این زمینه به دلیل برتری به عنوان خالق یا مجری، تسهیل یا ترویج تلاش‌های هنری دیگران یا گسترش مشارکت جامعه در زمینه هنر/ طراحی/ ادبیات/ فرهنگ شناخته می‌شود.

معیارهای ارزیابی

سطح مدارک تحصیلی: 25%
توان نوآورانه و موثر در حوزه هنر/ طراحی/ ادبیات/ فرهنگ: 25%
جوایز و جوایز – محلی، ایالتی، ملی، بین‌المللی 25 دستاوردهای عملکرد / نمایشگاه شامل تصاویر کارهای انجام شده: 15٪
خلاقیت و استانداردهای حرفه‌ای مشترک با جامعه: 10%

? جایزه کارآفرین اجتماعی

زرتشتی یا شرکتی که کارآفرینی اجتماعی را به عنوان عنصری کلیدی برای پیشرفت جوامع و رسیدگی به مشکلات اجتماعی به شیوه‌ای نوآورانه و مؤثر ترویج می‌کند. برای شناخت زرتشتی یا شرکتی که کارآفرینی اجتماعی را ترویج می کند.

معیارهای ارزیابی

• نوآوری: نامزد/شرکت با تغییر رویه سنتی تغییرات اجتماعی ایجاد کرده است: 25%
توسعه و گسترش: ابتکار کارآفرین اجتماعی فراتر از زمینه اولیه خود گسترش یافته و با موفقیت با سایر تنظیمات در کشور یا بین المللی سازگار شده است: 25%
پایداری و تکرارپذیری: نامزد/شرکت شرایط اجتماعی و/یا نهادهای مورد نیاز برای حفظ ابتکار را ایجاد کرده است: 20%
تأثیر مستقیم اجتماعی مثبت: نامزد/شرکت ابتکار کارآفرینی را مستقیماً همراه با ذینفعان و ذینفعان فقیر یا به حاشیه رانده شده، تأسیس، توسعه و اجرا کرده است: 15%
الگوی نقش: نامزد/رده فردی است که می تواند به عنوان یک الگو برای کارآفرینان اجتماعی آینده و عموم مردم باشد: 15%

? جایزه ویژه

جایزه ویژه به یک فرد، پروژه، سازمان یا موسسه برای کمک های برجسته در حقوق بشر و احترام به تنوع نژادی، برابری و حقوق زن و مرد احترام می گذارد. این جایزه برای طیف گسترده ای از فعالیت ها، از جمله تحقیق، آموزش، و افزایش آگاهی و خدمات برای بهبود حقوق بشر اعطا می شود. این جایزه به دنبال به رسمیت شناختن دستاوردها و همچنین فعالیت های نوآورانه با تاثیر بالا است. هدف مهم این جایزه ارائه چشم اندازی از چالش ها و فرصت های پیش روی تنوع بیشتر در جهان است.

معیارهای ارزیابی

نامزد یا گروه با تغییر رویه سنتی تغییرات اجتماعی را به وجود آورده است: 25%
طرح تنوع فراتر از بستر اولیه خود در کشور یا در سطح بین المللی گسترش یافته است: 25٪
تنوع سازگار در سایر مناطق جهان: 20٪
نامزد به همراه ذی‌نفعان و ذینفعان فقیر یا به حاشیه‌ رانده‌شده، بنیاد، توسعه و اجرا کرده است: 15%
نامزد فردی است که به عنوان الگوی تنوع عمل می‌کند: 15٪

? جایزه ستارگان جوان برجسته زرتشتی در حال ظهور

به رسمیت شناختن یک زرتشتی جوان بین سنین 18 تا 35 سال که پس از نیل به نمرات عالی به عنوان دانش آموز در تحصیلات و شرکت در سایر فعالیت های فوق برنامه، از نظر همسالان به عنوان یک ستاره در حال ظهور برجسته شناخته می‌شود و کمک‌های قابل‌توجهی در امور جامعه زرتشتی در منطقه جامعه محلی که یک فرد در آن زندگی کرده است و در خارج از کشور انجام داده باشد.

معیارهای ارزیابی

سطح مدارک تحصیلی: 25%
سطح دستاوردها و پیشرفت در حرفه انتخابی: 45%
خدمات و کمک به جامعه و جامعه زرتشتی به طور کلی: 30%

 قوانین و شیوه‌نامه‌های اجرایی کمیته جوایز

_کمیته جوایز WZC باید توسط انجمن میزبان و با مشورت گروه کاری جهانیGWC) ) تشکیل شود.
_کمیته باید سه داور را برای هر دسته جایزه تعیین کند.
_همه نامزدها باید به صورت آنلاین از طریق یک پورتال درخواست در وب سایت WZC 2022 ارسال شوند.
_ در برنامه جوایز جامعه جهانی زرتشتی می توان در چندین دسته از جوایز وجود داشت.
_ برای هر دسته از جایزه یک یادگاری فیزیکی مناسب وجود خواهد داشت. طراحی و ساخت آن از سوی میزبان کنگره انجام خواهد شد.
_ یک نفر باید به عنوان رئیس کمیته جوایز WZC برای درخواست و دریافت نامزدهای تکمیل شده و ارسال آن به داوران با مشورت تیم جوایز WZC معرفی شود.

شرایط لازم نامزدها

نامزد باید و به درستی در دین زرتشتی باشند.
افراد زیر واجد شرایط نامزدی برای جوایز جامعه جهانی زرتشتی نخواهند بود:
1-اعضای کمیته جوایز
2- زرتشتی فردی که از سوی کمیته جوایز WZC منصوب می‌شود تا به عنوان داور برای دسته خاصی که در آن داور است، ایفای نقش کند.
3- یک فرد فقط می‌تواند برای یک رشته جایزه نامزد شود.

o نامزدها

همه نامزدها باید فقط در نامزدی آنلاین میزبانی شده در وب سایت WZC 2022 ارسال شوند.
نامزد باید توسط یک فرد حمایت مالی یا معرفی شود و توسط خود فرد مستقیما نبایستی باشد.
فردی که از طرف یک انجمن از نامزدی حمایت می کند باید موقعیت خود را در سازمان نشان دهد.
1. بپذیرد که قوانین تعیین شده توسط کمیته جوایز WZC برای جوایز را رعایت کنید.
2 تمام تصمیمات کمیته جوایز WZC را به عنوان نهایی بپذیرید.
کمیته جوایز WZC ابتدا همه نامزدها را پیش از ارسال به داوران بررسی می‌کند. نامزدهایی که شیوه‌نامه‌ها و معیارهای تعیین شده توسط کمیته جوایز WZC را برآورده نمی‌کنند به داوران ارسال نمی‌شوند.
برای هر دسته جایزه، دستکم دو نامزدی برای ارزیابی و یک برنده لازم است. اگر فقط یک نامزد برای هر دسته جایزه دریافت شود، به گونه‌ی معمول برای ارزیابی در نظر گرفته نمی‌شود و به حامیان مالی اطلاع داده می شود. با این حال، در موارد استثنایی، با مشورت داوران آن دسته، کمیته جوایز WZC ممکن است تنها نامزد دریافت جایزه را در نظر بگیرد.
کمیته جوایز WZC به موارد زیر پاسخ نخواهد داد یا پاسخی نخواهد داد:
1. پرس و جو در مورد وضعیت نامزدها در طول فرآیند ارزیابی یا پس از آن؛ یا
2. علیه تصمیم خود در مورد هر مورد مربوط به نامزدی تجدید نظر می کند.

داوری

1. کمیته جوایز WZC باید سه داور را برای هر دسته از جوایز متشکل از زرتشتی‌های دارای صلاحیت از سراسر جهان، تعیین کند. داوران پس از پایان نامزدی منصوب می‌شوند.
2. حامی به عنوان داور برای همان دسته انتخاب نمی شود. یک داور می‌تواند از یک نامزد حمایت مالی کند اما نمی‌تواند قاضی در همان دسته‌ای باشد که نام نامزد در آن آمده است.

ارزیابی نامزدها و برندگان

1. داوران موظفند نامزدها را فقط بر اساس موارد زیر ارزیابی کنند:
الف. اطلاعات مندرج در فرم نامزدی؛ و
ب معیارهای ارزیابی و سیستم امتیازی که توسط کمیته جوایز WZC تعیین شده است.
2. اگر به نظر کمیته جوایز WZC سوگیری آشکاری در ارزیابی یک نامزد توسط یک داور خاص وجود داشته باشد، ارزیابی آن داور ممکن است در تعیین نتیجه و برنده آن دسته در نظر گرفته نشود.
3. داوران باید ارزیابی خود را در فرم خلاصه ارزیابی تعیین شده با ذکر تعداد امتیازات کسب شده از سوی هر نامزد در برابر هر معیار ارزیابی و تعداد کل امتیازات ارائه کنند. نامزدی که حداکثر مجموع امتیازهای کسب شده توسط همه داوران در پانل را کسب کند، برای هر دسته برنده اعلام می‌شود.
4. کمیته جوایز WZC ممکن است بیش از یک برنده را در یک دسته اعلام کند، در صورتی که دو یا چند نامزد مجموع امتیازات تقریباً یکسانی داشته باشند.
5. اگر داوران اعلام کنند که هیچ یک از نامزدهای یک دسته خاص مستحق جایزه نیستند، کمیته جوایز WZC ممکن است تصمیم بگیرد که برنده‌ای را برای آن دسته جایزه اعلام نکند.

o اعلام برندگان

1. برندگان باید 60 روز پیش از آغاز کنگره گزینش شوند. برندگان با درخواست محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات تا زمان اعلام در کنگره از همین موضوع آگاه خواهند شد. در این کنگره، دستاوردهای آنها به آگاهی همگان خواهد رسید و در مراسم اهدای جوایز به طور رسمی از آنها تقدیر خواهد شد.
2. تمامی برندگان تشویق خواهند شد که شخصا در کنگره شرکت کنند. اگر به هر دلیلی قادر به انجام آن نباشند، یک سخنرانی پذیرش (3 دقیقه) باید توسط میزبان از طریق ضبط بزرگ‌نمایی تهیه شود. در زمان اهدای جوایز نیز همین کار انجام خواهد شد.
3. پس از برگزاری کنگره، اسامی برگزیدگان در نشریات زرتشتی در سراسر جهان منتشر خواهد شد.

برای هرگونه سوال به [email protected] ایمیل بزنید

دوازدهمین کنگره جهانی زرتشتیان روزهای دهم تا سیزدهم تیرماه ۱۴۰۱ به میزبانی شهر نیویورک برگزار می‌شود.

 

 

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1403-01-25