تارنمای خبری امرداد
به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی

جشن زادروز گروهی زرتشتیان در خانه دولت کرج

زادروز گروهی از زرتشتیان کرج زاده‌شده‌ در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی جشن گرفته شد.

به خجستگی ورهرام ایزد، جشن زادروز 19 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در خانه‌ی دولت کرج برگزار شد.

خجسته زادروز زادگان فروردین و اردیبهشت در خانه دولت کرج جشن گرفته شد

خجسته زادروز زادگان فروردین و اردیبهشت در خانه دولت کرج جشن گرفته شد

جشن زادروز گروهی به خجستگی ورهرام ایزد به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی برگزار شد

جشن زادروز گروهی به خجستگی ورهرام ایزد به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی برگزار شد

به خجستگی ورهرام ایزد جشن زادروز گروهی از زرتشتیان کرج برگزار شد

به خجستگی ورهرام ایزد جشن زادروز گروهی از زرتشتیان کرج برگزار شد

فرتور رسیده است.

0256

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید