تارنمای خبری امرداد
دوربین امرداد نمایش می‌دهد:

نخستین چهره از گهنبار در رستم‌باغ تهرانپارس

آوای نخستین گهنبار سال در رستم‌باغ تهرانپارس پیچید.

سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی شماری از زرتشتیان در آتشکده‌ی مجموعه‌ی رستم‌باغ تهرانپارس گردهم آمدند و با شرکت در آیین گهنبارخوانی چهره‌ی میدیوزرم همازور و هم‌بهره شدند.

آیین گهنبارخوانی میدیوزرم‌گاه که در روز خیر ایزد از گاهشمار زرتشتی برگزار شد، با نیایش گروهی، دهش و پذیرایی از باشندگان همراه بود.

میدیوزرم نخستین چهره از گهنبار است که در میان اردیبهشت (از روز خیر تا دی‌بمهر ایزد در گاهشمار زرتشتی) و به پاس آفرینش آسمان برگزار می‌شود. نماد این چهره در سفره‌ی گهنبار مجمر آتش و چراغ روغنی است. 

 

فرتور از کاملیا ورشوی است.

0256

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید