تارنمای خبری امرداد

زرتشتیان نرسی‌آباد به خجستگی نخستین ورهرام سال گهنبار خواندند

آیین گهنبار توجی با خواست تندرستی همه‌ی نیک‌ا‌ندیشان از سوی انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد  هم‌زمان با خجسته روز ورهرام ایزد برگزار شد.

زرتشتیان نرسی‌آباد یزد، 20 فروردین ماه به خجستگی ورهرام ایزد با باشندگی در آیین گهنبار همراه با گرامی‌داشت این روز به آوای موبد گوش جان سپرده و همراه با وی خواهان تندرستی و نیک‌زیوی همه‌ی مردم شدند.

به باور سنتی گهنبارها جشن‌های فصلی هستند و با روایتی از آفرینش نیز در پیوند هستند. از سوی دیگر گهنبارها را باید جشن‌هایی برای گردهم آمدن، نیایش و ستایش و دیدوبازدید نامید. گهنبارهایی که برای تندرستی یا مناسبت‌های ویژه بیرون از چهره خوانده می‌شوند را گهنبار توجی می‌نامند.

فرتورها از انجمن نرسی اباد است.
6744

 

1/5 - (1 امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید