تارنمای خبری امرداد

خوانش همگانی اوستای آبزور در آتشکده یزد برگزار می‌شود

روابط عمومی انجمن زرتشتیان یزد از از برگزاری آیین خوانش آبان یشت در آتشکده یزد خبر داد.

انجمن زرتشتیان یزد از همکیشان دعوت کرد تا آدینه ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی برابر با آبان و اردیبهشت‌ماه سال ۳۷۶۰ زرتشتی برای خوانش همگانی اوستای آبزور درکنار آتش ورهرام گرد هم آیند. این آیین ساعت ۱۸ در آتشکده یزد (محوطه کدخدا) برگزار می‌شود.

در گاهشمار زرتشتی سال به ١٢ ماه ٣٠ روز بخش می‌شود كه هر روز به نامی خوانده می‌شود. دهمین روز ماه در گاه‌شمار زرتشتی به نام ایزد «آبان» است.
آبان به چم آب‌ها یا هنگام آب است و نگهبان آب است. یشت کهنی نیز در ستایش آب‌ها سروده شده است که آبان یشت نام دارد. گزیده آن اوستای آبزور است که در خرده اوستا سروده شده است. آخشیج آب به مانند آخشیج‌های آتش و خاک و هوا نزد ایرانیان سپندینه است و آلوده کردن آن ناشایست است.

می‌ستاییم آب را که به همه سو گسترده است، تندرستی بخش و دشمن دیوان (میکروبها) است، افزاینده جان است، افزاینده گیتی است، افزاینده گله و رمه است، افزاینده مملکت است. (اوستای آبزور)

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سالنما فروهر
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید