تارنمای خبری امرداد

همایش مقدماتی مانتره در تهران به پایان رسید

همایش مقدماتی مانتره آدینه 15 امردادماه 1395 خورشیدی به میزبانی دبیرستان فیروزبهرام برگزار شد.

  داوری این بخش بر دوش تریتی کیانی، پریا ماوندی، رویا نمیرانیان، راشین جهانگیری و پروا نمیرانیان بود.

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

مقدماتی مانتره

فرتورها از مژده شهریاری است.
6744

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید