لوگو امرداد
چهره پیته‌شهیم گاه

آیین گهنبار به نامگانه روانشادان در خانه نرگس برگزار می‌شود

آیین گهنبار به نامگانه روانشادان در خانه نرگس برگزار می‌شود انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران، گهنبار پایان تابستان را به نامگانه روانشادان در دو گاه برگزار می‌کند.

آیین گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه روز آسمان ایزد و شهریورماه برابر با آدینه 22 شهریورماه 1398 خورشیدی ساعت 10 بامداد و 16 در مكان انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران برگزار می‌شود.

 آفرینگان گهنبار ساعت ده بامداد به نامگانه روانشادان

اردشیر كیقباد خسرویانی. فیروزه اردشیر تیراندازی.  ٢- مهرداد افلاطون اشوییان. مروارید بهمن دینیار. مهربانو بهمن دینیار. فرنگیس بهمن دینیار. دینیار بهمن دینیار. فرخ هرمزدیار اورمزدی. رستم خدابخش اشوییان. بانو بهرام اشوییان. ٣- بهرام رستم پشوتنی‌زاده. همایون خسرو پشوتنی‌زاده. بانو جمشید پشوتنی‌زاده. مروارید جمشید پشوتنی‌زاده. ٤- جمشید اردشیر خدابخشی چمی. بانو بهرام بمان. شیرین نوذر. فریدون جمشید خدابخشی چمی. شیرین فریدون جمشید خدابخشی چمی. مهربان فریدون خدابخشی چمی . زمرد مهربان. شیرین كیخسرو. اردشیر خدابخش. فیروزه اردشیر. ٥- فولاد مهربان مهر. دولت بهرام كیوانی. مهربان گودرز مهروانجی. سرور فولاد سروران. بهرام اردشیر كیوانی. فرنگیس خداداد كیوانی. جمشید گودرز مهروانجی. مهرداد افلاطون اشوییان. ٦- سهراب كیخسرو خان بدر مباركه. سهراب رستم ماوندادی قاسم آبادی. كیخسرو مهربان خان بدر مباركه. كشور اردشیر حقیقت (خان بدر مباركه). خدابخش خداداد بهمردی چمی. كوهر مرزبان سلامتی تفتی. ٧- وفادار خداداد بهرامشاهی راحت آباد. پریدخت بهمرد جوانمردی راحت اباد. رستم وفادار جوانمردی راحت آباد. خداداد وفادار بهرامشاهی راحت آباد. جمشید شهریارجم خسرویانی رحمت آبادی. بانو خدارحم خسرویانی رحمت آباد. شهریار جمشید خسرویانی. لعل وفادار خسرویانی.  خوانده می‌شود.

آفرینگان گهنبار ساعت 16 به نامگانه روانشادان

 ١- ارباب كیخسرو شاهرخ. ٢- داراب مهربان. همایون اسفندیار خسروی زین آبادی. مهربان رستم فولاد. شاربانو وفادار زین آبادا. همایون خدابخش زین آبادی. ٣-  مهربان خسرو منوچهر كلانتری. فریدون خداداد جمشید كیانی راحت آباد. خداداد فریدون كیانی راحت آباد. گلچهره بهرام معروف. سیمیندخت رستم نمیرانیان. ٤-  فرهاد رستم. رستم مرزبان. گوهر شهریار مرزبانی زین آبادی. كیخسرو فرهاد دلیری. سرور ماهیار لهراسبی   فرهاد کیخسرو دلیری  ٥- اسفندیار خدابخش پور رستمی مباركه. خدابخش مهربان پوررستمی مباركه. مهربانو بهرام كیانی. گلستان خدامراد مباركه. پریدخت پوررستمی مباركه. مهربان بهرام رستمی مباركه. ٦- مهربان شهریار پور تیرانداز راحت آبادی. فرنگیس هرمزدیار كامران راحت آبادی. هرمزدیاروفادار كامران راحت آبادی. سلطان دینیار كامران راحت آبادی. مروارید رستم ظهرابیان راحت آبادی. وفادار اردشیر ظهرابیان راحت آبادی. ٧- از بهرت اشوی هماروانان خوانده می‌شود.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-09-19