تارنمای خبری امرداد
عمارت مسعودیه

در داخل عمارت مسعودیه چه می گذرد؟

عمارت مسعودیه

 

 

شش سال است که عمارت مسعودیه برای مرمت و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شده وامروز پس از فسخ قرارداد این عمارت و باز پس گیری آن، این بنای تاریخی ارزشمند از وضعیت نابسامانی برخوردار است.
در زیر فرتورهایی از این بنای تاریخی را مشاهده  می کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس از مهدی نصیری است.

0114

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.