لوگو امرداد

ترازنامه مالی به‌شکل مشروط پذیرفته شد

نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان تهران برای شنیدن تراز و بیلان و تایید گزارش عملکرد سال 1401 هیات مدیره در روز آدینه 14 مهرماه تشکیل شد.
دستور جلسه این نشست: خواندن گزارش عملکرد هیات‌مدیره و گزارش بازرسان و انتخاب هیات بازرسان بود.
نخست فرامرز پوررستمی، فرنشین کمیسیون روابط عمومی و سخنگوی انجمن، افزون بر خوش‌آمدگویی و ابراز امیدواری برای همدلی بیشتر از باشندگان خواست تا پنج تن از آنانی که داوطلب هیات‌رییسه مجمع هستند جلوی جایگاه بیایند تا با رای باشندگان، مجمع آغازبه‌کار کند. سپس پنج تن نامزد هرکدام از آنان به معرفی خودشان پرداختند و با تایید باشندگان و آقای محمدزاده، نماینده وزارت کشور، میان خودشان، پدرام سروش‌پور را به عنوان فرنشین هیات‌رییسه، اسفندیار خسروی، جانشین فرنشین‌ هیات‌رییسه، مهرتاش مهروزیاد، منشی، فرهاد کاویانی گوهری و سهراب اختری به عنوان ناظران نشست مجمع برگزیدند. به این شکل نشست رسمی مجمع همگانی آغاز شد.
نخست پدرام سروش‌پور، فرنشین هیات‌رییسه با خوشامدگویی به باشندگان گفت: چون باشندگی پررنگ همکیشان در این چند دهه برای هازمان ارزشمند است و با تکیه بر این ویژگی است که هازمان به جلو و پیشرفت می‌رسد امیدوارم امروز یک مجمع تاثیرگذار و موفق داشته باشیم.»
نخست دستور جلسه خوانده شد؛ دستور نشست همگانی امروز به این شرح است. شنیدن گزارش هیات‌مدیره و بازرسان قانونی، تصویب تراز و بیلان سال 1401 و انتخاب بازرسان که سه تن اصلی و دو تن علی‌البدل هستند.
پیش از آنکه تعداد باشندگان در نشست امروز را فرنشین هیات رییسه اعلام کند کامبیز میزانیان، هموند پیشین انجمن زرتشتیان، پروانه خواست تا پرسش قانونی را مطرح کند.
کامبیز میزانیان: در راستای حمایت از انجمن و زرتشتیان پرسشی قانونی دارم و خوشحالم که آقای محمدزاده نماینده وزارت کشور هم باشنده هستند تا پرسش من را پاسخ بگویند. ما مجمع پیشین را با باشندگی خوبی برگزار کردیم ولی صورت‌جلسه را من در هیچ کجا ندیدم و پرسش من از اسفندیار خسروی به‌عنوان فرنشین هیات‌رییسه مجمع پیشین، این است که صورت‌جلسه‌ای نوشته شد و به وزارت کشور فرستاده شد؟ آیا ثبت شد؟ اگر ثبت شده، پاسخ به آن چه بوده است؟ اگر در این بازه زمانی هیچ بازرسی نداشتیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برابر اساسنامه، نحوه‌ی انتخاب و وظایف بازرسان ما همان قانون تجارت است. قانون تجارت اجازه بدون بازرس‌بودن را به ما نمی‌دهد صراحتا گفته اگر بازرس نباشد باید انتخاب شود. پس بین مجمع پیشین و مجمع امروز، برای بازرسی که انتخاب می‌شود چه اتفاقی می‌افتد. من درباره‌ی گزارش سال مالی آینده بازرسان پرسش دارم که درصورت نبودن بازرس تکلیفش چه می‌شود؟ باز هم می‌پرسم اگر صورت جلسه ثبت کتبی شده است پاسخ وزارت کشور چه بوده است؟ اگرهم ثبت نشده چرا ثبت کتبی نشده است؟ هیات‌رییسه مجمع گذشته و هیات‌مدیره و هیات‌بازرسان و هموندان باشنده در مجمع پیشین باید پیگیری می‌کردند. من خودم پیگیری کردم ولی پاسخی نگرفتم. در جریان هستم که رسانه‌ها هم پیگیری کرده‌اند و بی‌پاسخ مانده‌اند، لطفا پاسخ دهید چون این وقت و زمانی که برای باشندگی می‌گذاریم باید فایده داشته باشد.
پدرام سروش‌پور: این پرسش همه است حتا پرسش من هم است، چون تمام رای‌ها بی‌نتیجه بود و از آقای محمدزاده می‌خواهیم پاسخ دهند.
محمد زاده، نماینده وزارت کشور: آقای نمیرانیان نخست شما پاسخ دهید.
افشین نمیرانیان، فرنشین هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران: من اتفاقی که افتاد را می‌گویم دو روز بعد از برگزاری مجمع پیشین، من به وزارت کشور رفتم و مدارک را به وزارت کشور برده و به خانم بابایی دادم و با همراهی خانم بابایی به نزد آقای حشمتیان رفتیم. در آنجا من گفتم بازرسان گزارش خودشان را ندادند و ما شنیدن گزارش بازرسان را از دستور نشست خارج کردیم و دستور بعدی یعنی انتخاب بازرس را انجام دادیم، بنابراین مجمع رسمیت نداشت. به همین دلیل از ما خواستند که نامه‌ای که می‌نویسید باید اعلام مجمع آتی کنید. من هم مجمع آتی را اعلام کردم و وزارت کشور آن را به آقای خسروی ابلاغ کردند.
محمدزاده: آقای نمیرانیان در راستای توضیحی که در بحث مجمع همگانی دادند چون نامه رسمی وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب را ایشان اعلام نکرده‌اند و چون در گزارش هیات‌مدیره اعلام شده تنها تراز و بیلان در پی مجمع دیگری باید بررسی شود پس از نگاه من کارشناس تصمیماتی که در مجمع گذشته گرفته شده معتبر است و نیازی به انتخابات جدیدی برای بازرسان نیست. نکته بعدی این است که پرسش شد برای بازرس پس از اینکه یک سال کارش پایان یافت و انتخاب نشد چه اتفاقی برای بازرسی خواهد افتاد. این را بگویم در بحث انجمن‌های  اقلیت‌های دینی و احزاب مرجع ما قانون تجارت نیست، مگر اینکه در اساسنامه و در قانون ماده 10 احزاب هیچ اعلامی نشده باشد. در آن صورت ما به قانون تجارت رجوع می‌کنیم. در قانون احزاب و گروه‌های سیاسی و اساسنامه انجمن آمده است که  هیات‌مدیره و بازرسان تا زمانی که مصوبه کمیسیون ماده 10 نیاید به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کامبیز میزانیان: درمورد هیات‌مدیره شما درست می‌گویید ولی در اساسنامه گفته شده است بازرسان باید بر اساس قانون تجارت باشد.
پدرام سروش پور: برابر صحبت شما نباید انتخاب بازرس برگزار شود.
محمدزاده: نه نیازی به انتخابات نیست.
پدرام سروش‌پور: ما مشورت داخلی کنیم پس از آن نتیجه را اعلام می‌کنیم.
پس از مشورت فرنشین هیات‌رییسه گفت: برداشتی که انجام شد این است که  دستور نشست آیتم‌های مشخصی دارد و اگرمثلا بازرسان انتخاب نشوند، مانند گزارش ترازوبیلان که در مجمع همگانی گذشته نبود مجمع باطل شد، اکنون هم با برگزارنشدن انتخاب هیات بازرسان ممکن است دوباره مجمع باطل شود مگر اینکه هر آیتم دستور نشست، ماهیت خودش را داشته باشد و جداگانه کار کنیم. براین اساس گرفتن تایید پذیرش انتخابات بازرسان دوره قبل را مورد رای‌گیری می‌گذاریم تا مورد تایید هیات رییسه فعلی قرار بگیرد. اگر دوستان صحبتی ندارند ما رای گیری می‌کنیم که انتخاب بازرس  1402 از دستور نشست خارج شود ولی اگر صحبتی دارید گوش می‌کنیم.
فرامرز بختیاری، باشنده در مجمع: روی سخن من با آقای محمدزاده است. اگر این تصویب مورد تایید قرار بگیرد. اگر دستور نشست مجمع قبلی انتخاب بازرسان و دستور نشست مجمع امروز تصویب ترازوبیلان باشد بنابراین وزارت کشور باید تاییدیه به ثبت شرکت‌ها بدهد که این بازرسان مورد تایید وزارت کشور هستند در غیراینصورت اداره ثبت شرکت‌ها این مصوبه را قبول نمی‌کند.
اسفندیار خسروی، آقای محمدزاده من به عنوان مسوول نشست پیشین می‌گویم وزارت کشور نامه کتبی نداده است و خانم بابایی و آقای حشمتیان گفتند نامه دوم افشین نمیرانیان مورد تایید نبوده است و نشست گذشته به دلیل نبود گزارش بازرس و عدم تایید گزارش صورت مالی مجمع پیشین باطل شد. من دقیقا همین را پیشتر هم گفتم، اکنون نیز می‌گویم این براساس اعلام وزارت کشور بوده. انجمن زرتشتیان تهران براساس گفته‌ی خانم بابایی نامه نوشتند و آن نامه  تایید شده و اگر آن نامه الان در دسترس باشد و آقای نمیرانیان نامه را  با خود به همراه دارند لطفا آن را بخوانند.  آن نامه مورد تایید وزارت کشور قرار گرفته است. آقای نمیرانیان گزارش را برای وزارت کشور فرستاده، ولی وزارت کشور گزارش را باز پس فرستاده و گفتند آن را قبول نداریم و انتخابات باطل است و دوباره آگهی دادیم. اداره‌ی ثبت شرکت‌ها این دستور نشست را می‌بیند نه مال  نشست پیشین را.

نماینده وزارت کشور:
در گزارش شما سخنی از انتخاب بازرسان نشده بود

محمد زاده: من نظر کارشناسی خودم را گفتم، نه وزارت کشور تصمیم‌گیرنده است و نه هیات‌رییسه بلکه کمیسیون ماده 10 احزاب تصمیم گیری می‌کند. هیات‌رییسه گزارش بدوی داده است و در آنجا نوشته شده به دلیل عدم گزارش بازرسان امکان تصمیم‌گیری جهت تصویب تراز و بیلان مالی وجود نداشت و مجمع، تصمیم‌گیری درباره‌ی تراز و بیلان را به تاریخ 14 مهرماه 1402 موکول کرد. ولی در آن سخنی از انتخاب بازرسان نشده بود. در نظر کارشناسی ممکن است اختلاف نظر وجود داشته باشد. مرجع تصمیم‌گیری کمیسیون ماده 10 احزاب است. راهکار دیگر این است که شما می‌توانید در این مجمع با باشندگی دوستانی که هستند رای‌گیری کنید و بپرسید که انتخاب بازرسان قبلی مورد تایید آنان هست یا خیر. این راهکار منِ کارشناس است و ممکن است قانونی نباشد ولی در فرم هیات‌رییسه اشاره به تراز و بیلان شده ولی بحث انتخابات در آن نیست.

انتخابات بازرسان مجمع عمومی پیشین مورد تایید مجمع کنونی قرار گرفت

فرنشین هیات رییسه مجمع: پرسش من این است که اگر امروز هم گزارش تراز آماده نباشد، انتخابات بازرسان بازهم معتبر خواهد بود؟  اعتقادم این است که نظر تمام هموندان انجمن باید جاری شود. البته من با پیشنهاد نماینده وزارت کشور موافقم.

سپس فرنشین هیات‌ریسه از مجمع پرسید آیا انتخاب بازرسان مجمع پیشین مورد تایید است؟ اگر اکثریت آن مورد پذیرش همه باشد ما آن را به عنوان گزارش اینجا می‌آوریم و پیوست آن در گزارش قبلی می‌آید. البته این تاییدیه هم در صورت‌جلسه نشست خواهد آمد.  گفته‌های آقای بختیاری را هم در نظر بگیرید.

اکنون با توجه به این گفتارها رای می‌گیریم.

یکی از باشندگان گفت لطفا پیشنهاد نماینده وزارت کشور در متن قید شود.

فرنشین هیات‌رییسه: کسانی که با انتخاب هیات بازرس‌هایی که در نشست پیشین انجام شد موافق هستند دست بالا کنند. با بیشترین رای تصویب شد.

سپس فرنشین هیات‌رییسه تعداد باشندگان حاضر را 250 تن اعلام کرد که این عدد به تایید نماینده وزارت کشور رسید.

سپس از افشین نمیرانیان درخواست شد به عنوان فرنشین هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران گزارش عملکرد بدهد.

افشین نمیرانیان با استفاده از دیتا پروژکتور و پاورپوینت گزارش عملکرد سال 1401 هیات مدیره را که به شکل چاپی هم در اختیار باشندگان قرار گرفته بود را تشریح کرد و گفت البته من تمامی این گفتارها را در نشست پیشین گفتم  ولی باید در این نشست باز هم آن را تکرار کنم. افشین نمیرانیان در هنگام گزارش دادن به مبالغی که در اسفند سال پیش از سوی وزارت کشور دریافت شده و همچنین مبلغی را که اسفندیار اختیاری از وزارت بهداشت دریافت کرده را نشان داد و گفت این مبالغی که در تراز صورت مالی آمده و به نظر عدد بزرگ است بدانید از کجا آمده و بدانید منبع ورود این پول از این دو وزارت‌خانه است البته این پول‌ها برای انجمن نیست بلکه انجمن به عنوان امانت‌داری است که باید این پول را بین ارگان‌ها و نهادهای زرتشتی تقسیم کند.

انجمن زرتشتیان تهران سال پیش 14 میلیارد تومان درآمد داشته است و 12 میلیارد تومان هزینه داشته است. البته این اعدادی که گفتم حدودی است. همچنین ارقامی که اینجا آورده شده به عنوان دریافتی است این فرض ما است که اگر فلان مستاجر بر اساس قرارداد اجاره‌ی خود طی یک سال اجاره را بدهد چه مقدار پول به انجمن وارد می‌شود و جزو دریافتی انجمن آمده است. البته ممکن است مستاجر اجاره را ندهد. افشین نمیرانیان در ادامه افزود برنامه‌هایی که هیات‌مدیره باید انجام دهد بسیار زیاد است  یکی از برنامه‌ها اصلاح اساسنامه انجمن است. آقای محمدزاده جامعه زرتشتی از وزارت کشور گِله دارد چرا در سال 1367 اساسنامه 76 بندی را که به وزارت کشور دادیم  را با 38 بند تحویل ما دادید. این اساسنامه کوتاه شده و تکه پاره شده است. یکی از جاهایی که وزارت کشور تغییر داده است را من برای نمونه می‌گویم منظورم همان بخش تعریف بازرس است.

فرنشین هیات رییسه مجمع: من نکته‌ای را بگویم ساختار انجمن زرتشتیان تهران ساختارتجاری نیست بلکه ساختار اجتماعی است. چون کار من کار تجاری است خوب می‌دانم اداره ساختار اجتماعی به مراتب مشکل‌تر از اداره‌ی ساختار تجاری است. تنها خواهشی که از این مجمع دارم این است که یکدیگر را زیر سوال نبریم.

فرانک زنده‎نوش بازرس انجمن به عنوان نماینده بازرسان پیش از خواندن گزارش تاکید کرد که گزارش بازرس برپایه اعداد و ارقام و استاندارد حسابداری است. این گزارش درباره‌ی ارقام است نه درباره اشخاص و درباره چگونگی مدیریت این ارقام است. پس جایی نمی‌گوییم که اعضای هیات مدیره مرتکب جرمی شده‌اند. این را توجه کنید گزارش بازرس آدم‌ها را قضاوت نمی‌کند.

فرانک زنده‌نوش در ادامه گفت اعلام می‌کنم هیچ یک از اعداد و ارقام گفته شده توسط فرنشین هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران، مورد تایید بازرس‌ها نیست چون استاندارد حسابداری در آن رعایت نشده است و این گزارش استاندارد نیست. سپس متن گزارش بازرس‌ها را فرانک زنده‌نوش خواند و به دلیل طولانی بودن متن دوبار از سوی هیات رییسه اخطار پایان زمان گرفت.

پس از آن فرنشین هیات‌رییسه با سپاسداری از نماینده بازرس‌ها زمانی برای پاسخگویی به افشین نمیرانیان داد.

افشین نمیرانیان: خوشحالم که بازرسان برای نخستین بار گزارش خود را چند روز پیش به ما دادند ولی نسخه نهایی را دیروز به هیات‌مدیره دادند. تک ‌به تک نکات گفته شده پاسخ دارد. که در این زمینه متنی نیم‌ساعته آماده کردیم که باید شما نیم‌ساعت بنشینید و گوش کنید.

پدرام سروش‌پور: اولویت با باشندگان است که صحبت کنند سپس به شما زمان داده خواهد شد تا دفاع کنید.

یکی از باشندگان:
اگر بازرسان را قبول ندارید، چرا مجمع انتخاب می‌کند

هوشنگ کاویانی گوهری: من با توجه به سخنان هیات مدیره و گزارش بازرسان به این نتیجه رسیدم که اصلا نظری در مورد بازرس و بازرسی ندارند و تمام مستنداتی که بازرسان گفتند را هیات‌مدیره قبول ندارد. هرچیزی که خوانده شد در آن آمده بود که فلان مدرک یا چیز ارایه نشده آیا بازرسانی که توسط مجمع انتخاب شده را قبول دارید؟ این را مجمع بگوید اگر بازرس نباید انتخاب  شود پس چرا انتخاب می‌کنید.

شابهرام سیروسی، خزانه دار: چنین چیزی نیست.

هوشنگ کاویانی گوهری: اکنون یکی از هیات مدیره میگوید چنین چیزی نیست اگر خلاف واقع بیان شده مدرک بیاورید. اگر بازرس با شما همراه بود آنان خوب بودند ولی اگر بگوید چرا گزارش نمی‌دهید بد شدند. من در نشست پرسش‌وپاسخ پیشین 18  سوال پرسیدم که آقای پوررستمی تنها به یک پرسش پاسخ داد. آیا من به عنوان یک زرتشتی نباید اطلاع پیدا کنم زمین‌های اهرستان یزد چه شد؟  ساختمان فریدونیان که کافی‌شاپ شده به چه دلیل است؟ من فکر می‌کنم با این روند بازرسان باید بروند کنار تا هیات‌مدیره خودش برای خودش تصمیم بگیرد.

مهران کاویانی، از نبود اعتماد به انجمن گفت. همه‌ی ما حاضریم برای هازمان کار کنیم ولی تا زمانی که اعتماد بین ما نباشد هیج اتفاقی نخواهد افتاد. مردم دوست دارند کمک مالی کنند ولی زمانیکه شفافیت نباشد همه از دادن کمک خودداری می‌کنند.

پاسخ هیات‌مدیره درباره‌ی گزارش بازرسان توسط فرامز پوررستمی به عنوان سخنگوی انجمن خوانده شد. فرامرز پوررستمی در ابتدا گفت: آنچه من می‌گویم پاسخ به ایراد نیست. انجمن سه رکن دارد، نخستین رکن و مهمترین آن مجمع است، رکن دوم هیات‌ مدیره و رکن سوم هیات ‌بازرسان است. من گفتم رکن یعنی پایه می‌خواهم بگویم انجمن بر روی این سه پایه بنا شده است. این که بازرسان این گونه گزارش می‌دهند بد نیست، خوب هم هست ولی برخی اوقات حرفشان نادقیق است نمی‌گویم دروغ است.
سپس چند مورد را تذکر داد و پاسخ هیات‌مدیره به تک تک موارد وارد شده به گزارش بازرس‌ها را خواند

سخنگوی انجمن زرتشتیان تهران در پاسخ به بند 2-1 گزارش هیات بازرسان گفت در اینجا دو موضوع مطرح گردیده است، نادرستی درج ارزش ریالی دارایی‌های انجمن در جداول مربوطه و دوم عدم وجود فهرست دارایی‌ها. وی گفت، تمام فهرست اموال دارایی غیرمنقول با اطلاعات لازم به شکل روزآمد، بانک اطلاعاتی و نسخ کاغذی در انجمن موجود است. مبنای تنظیم صورت‌های مالی و اعداد ردیف‌های مختلف آن در گزارش امسال، همان مبنای سال های گذشته و ازجمله سال های 1397 و 1398 بوده است و تعیین دقیق و با جزییات ارزش دارایی‌های انجمن ممکن است از دید حسابرسی لازم و نیز شرط ارایه‌ی اطلاعات درست به اعضای انجمن باشد، ولی اهمیت ارایه روزآمد و دقیق این اطلاعات در درج صورت‌های مالی سالیانه برای انجمن که به عنوان یک موسسه غیرتجاری است در مقایسه با شرکت های تجاری که این اعداد برای این شرکت‌ها مبنای ارزش سهام و سود است، لازم نیست.
– بند 2-2 ویژه پروژه نوسازی ساختمان موقوفه کیخسروی است. این پروژه بیش از چهارده سال پیش آغاز شد و بدلیل کمبود نقدینگی انجمن با کندی به پیش رفته است، بگونه‌ای که حتا کار پنج سال متوقف بود. در این شرایط ارایه برنامه زمان‌بندی ساخت، یا برآورد بودجه لازم یا محل نقدینگی لازم، هرچند در پروتکل حسابرسی چنین پروژه هایی مورد انتظار است، ولی عملا و به تایید تمامی متخصصان ساخت و ساز امکان پذیر نیست.

– بند 2-2-2، هیات‌محترم بازرسان به داوری درباره‌ی ماهیت تصمیمات گرفته شده از سوی هیات مدیره‌های پیشین انجمن و همچنین ابراز نظر یا عدم ابراز نظر در خصوص صرفه و صلاح انجمن در پروژه نوسازی ساختمان موقوفه کیخسروی پرداخته‌اند، شوربختانه مبنای جملات موجود در این بند، سوء‌تفسیر از وقف‌نامه روانشاد مهردخت کیخسروی است. انجمن زرتشتیان تهران تنها متولی این موقوفه است و متولی وظیفه دارد تا برابر وقف‌نامه درآمد موقوفه را به دانشجویان و کانون محترم دانشجویان زرتشتی پرداخت نماید. سخنگوی انجمن زرتشتیان تهران در ادامه افزود، در بند دو بخش سایر وظایف بازرس قانونی گزارش، به موضوعی مرتبط با پروژه نوسازی ساختمان کیخسروی اشاره شده است  توضیح این است که، از آغاز پروژه نوسازی ساختمان موقوفه کیخسروی در چهارده سال پیش، آقای مهندس ویسپا سیروسی بعنوان مجری مورد وثوق ناظر پروژه، یعنی آقای مهندس جمشید فروغی انتخاب  شدند و نام ایشان در پرونده و کلیه مکاتبات با شهرداری ذکر گردیده است و تغییر سمت ایشان هم دارای تبعات قانونی و هم باعث انصراف آقای مهندس فروغی از سمت نظارت می‌شود.
-در خصوص موارد مربوط به سازمان پذیرایی، بخشی از انبارداری به معنای ثبت ورود و خروج کالا،  موجود است، هر چند این هم درست است که مبالغ ریالی کالاهای مصرفی از انبار در قیمت تمام شده هریک از برنامه‌های سازمان پذیرایی محاسبه نمی‌شود. خوشبختانه کمیسیون مالی از ابتدای سال 1402 این کار را در دستور خود قرار داده است. از آنجاییکه سازمان پذیرایی بعنوان یک بنگاه سهامداری و انتفاعی محسوب نمی شود، همواره تنها پرداخت‌ها و دریافت‌های مرتبط با آن در دفاتر گزارش شده است و دلیلی برای معرفی سود عملیاتی این سازمان در هیچ‌یک از گزارش های سالیانه انجمن وجود نداشته است. در مورد موضوع عدم رعایت استانداردهای مواد اولیه در مراسم مختلف که در گزارش اشاره شده است نیز ضمن تایید وجود برخی موارد از این دست، علت را باید در نوع و مشخصات هر یک از مراسم جست‌وجو کرد.

– در مورد مفاد مربوط به تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات، سازو کار مشخص است نخست اینکه هرگونه اقدامی همراه با برآورد هزینه آن بایستی از سوی دفتر فنی پیشنهاد و به تایید کمیسیون املاک و در صورت لزوم هیات‌مدیره برسد. پس از آن، دفتر فنی در مراحل عملیات یا برابر مورد خرید مصالح و لوازم، نظارت‌های کافی و لازم را اعمال می‌نماید و در نهایت گزارش اتمام عملیات را همراه با مجموعه مستندات مالی در اختیار کمیسیون املاک قرار می دهد. پس از آن، اسناد مالی نخست توسط کمیسیون مالی، پس از آن توسط مجموعه حسابداری و خزانه‌دار کنترل، و تسویه انجام می‌گیرد. بنابر این صدور سند مالی برای هزینه های تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات پس از کنترل‌ها و ارایه گزارش‌های کافی انجام می‌شود. در نتیجه موارد مطرح شده در گزارش بازرسان محترم یا ناشی از عدم دقت و یا ناشی از اختلاف بین روش‌های انجمن با روش‌های مورد نظر و تاکید ایشان است.

– درج میزان ریالی سرفصل موجودی نقد (بند 5)، بر اساس روال همه ساله انجمن پس از شمارش حسابداری و تایید خزانه‌دار انجمن صورت گرفته است. دعوت از بازرسان جهت این امر مرسوم نبوده است و یکی از بازرسان بعنوان خزانه‌دار پیشین با عنایت به داشتن مسولیت ارایه صورت‌های مالی سال های 97 و 98، به این شیوه آگاهی داشته‌اند.

– در مورد بند شش، همانگونه که بارها تاکید شد، کلیه اطلاعات مالی، هم بطور کاغذی و هم از طریق نرم‌افزار مالی در اختیار بازرسان محترم قرار داشته است. در بخش محدودیت‌ها در گزارش بازرسان محترم، ضمن تایید این نکته که با وجود صراحت وکالت‌نامه سال 1376 انجمن محترم زرتشتیان ایرانی بمبئی در انتقال کلیه دارایی‌های ایشان به انجمن زرتشتیان تهران، هنوز اسناد تعداد زیادی از این دارایی‌ها، به نام همان انجمن است، بایستی توضیح داد که علت اصلی این واقعیت، مشکلات اجرایی و قانونی بویژه در ادرات ثبت و شهرداری شهرستان یزد است.

– در ردیف 2  گزارش، مواردی در خصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه برخی دارایی‌های غیرمنقول انجمن و انجمن زرتشتیان تهران در یزد مطرح گردیده است، نخست اینکه از یک سو در چندجای این بند از فقدان اطلاعات سخن گفته شده و از سوی دیگر قضاوت‌هایی صورت گرفته همراه با واژگان تعرض توسط سواستفاده وکلای کاری، اخذ مصوبات ناهمگون با منافع همکیشان از هیات مدیره‌های وقت، تعهد برای کارهایی که بعضا دارای کمترین مشکلات حقوقی است، و نظایر آن. اگر فقدان اطلاعات است پس چنین داوری های تندی از کجا می‌آیند؟ نکته بعد اینکه تحقیقا تمامی این موارد در گردش‌های گذشته آغاز شده‌اند و هیچ‌ یک منجر به نتیجه نهایی، چه مثبت و چه منفی در سال 1401 نشده‌اند.

– نکته بعدی ذکر این گزاره در گزارش است که تعداد کمی از هموندان هیات‌مدیره دارای اطلاعات لازم برای اخذ این تصمیمات بوده و اطلاعات به همگی هموندان منتقل نشده که اساسا گزاره‌ای نادرست است. تمامی اقدامات هیات‌مدیره در هر زمان و در طی هر گردش در موارد مربوط به املاک و دارایی‌ها که نیازمند مصوبه هیات‌مدیره است و این مصوبات توسط کمیسیون املاک و موقوفات وقت پیشنهاد می‌شود. این کمیسیون با حضور هر تعداد از هموندان علاقمند هیات‌مدیره تشکیل می‌شود و منعی برای شرکت هریک از هموندان هیات‌مدیره در این کمیسیون وجود ندارد. در مورد بند 5 (با این توضیح که بند 4 وجود ندارد)، همانگونه که در گزارش ثبت شده است عمده حساب‌های مربوط به وکلای بدهکار، مربوط به پیش پرداخت‌ها برای پرونده‌های مفتوحه در سالیان گذشته است که روند قضایی آنها خاتمه پیدا نکرده است. ضمنا توضیحات پرونده‌های حقوقی که در سال 1401 دارای تغییراتی بوده‌اند بطور کتبی و شفاهی در اختیار بازرسان قرار گرفته است. لازم به ذکر است که پیرو اشاره بازرسان محترم، پیگیری‌های لازم برای تسویه بدهکاری دو تن از وکلا در مورد دو پرونده خاتمه یافته در سال‌های پیشین انجام شد که در صورت‌های مالی سال 1402 اعمال خواهد شد. –

– درمورد بند 6 این بخش از گزارش، همانگونه که بارها به آگاهی بازرسان محترم رسیده است، یکی از وظایف ذاتی دفترفنی انجمن تامین مصالح و لوازم مورد نیاز و همچنین انتخاب و نظارت بر عملکرد پیمانکاران مگر برای تعمیرات ابنیه و تاسیسات مربوطه است. هرگونه پرداخت و تسویه با دفتر فنی پس از چند مرحله کنترل توسط کمیسیون های املاک و مالی انجام می شود. در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به قدمت اکثر ساختمان‌های انجمن میزان گردش مالی ماهیانه دفترفنی افزایش پیداکرده است.

– بند 7 گزارش به عملکرد خانه سالمندان اشاره دارد. لازم است توضیح داده شود که ارتباط مابین انجمن زرتشتیان تهران و سرای سالمندان فروهر بر اساس وصیت‌نامه (یا همان نیت‌نامه ) ی روانشاد همایون آبادیان و نیز مجموعه مصوبات گردش 40 و 41 انجمن، که عمدتا به پیشنهاد هیات امنای وقت سرای سالمندان بوده است، تنظیم شده است و در این روابط برخی تعهدات طرفین الزام‌آور و برخی غیرالزام‌آور است. از آنجایی که از یک سو بر اساس تاکید روشن وصیت‌نامه، هیات امنا در انجام وظایف خود کاملا مستقل هستند و از سوی دیگر سرا مجوز داشتن دارایی‌های ملکی مستقل ندارد، سازوکارهایی در سال‌های گذشته طراحی شده است تا امور جاری سرا دچار مشکل نشود. متاسفانه در این سازوکارها جایگاه بازرس انجمن روشن نیست و درنتیجه این سازوکارها همواره مورد پرسش بازرسان محترم بوده است.

– در بخش سایر وظایف قانونی و در بند یک آن به فروش قدرالسهم یکی از پلاکات رحمت آباد یزد اشاره و آورده شده که این فروش بدون رعایت تشریفات معمول صورت گرفته است. همانگونه که در متن گزارش ذکر شده است، مصوبه فروش این ملک در هیات رئیسه اخذ گردیده است، با این توضیح که بر اساس تصمیم هیات رئیسه گردش 44، کلیه جلسات هیات رئیسه در دوران فترت با باشندگی و رای هموندان هیات مدیره گردش 44 برگزار شد. فرآیند فروش این پلاک از ماه‌ها قبل، آغاز و با توجه به ضرورت فروش به فرد معین، البته با قیمتی توافقی و بالاتر از قیمت کارشناسی گرفته شده، در نهایت این مصوبه در دوران فترت گرفته شد و اجرایی گردید.

-در توضیح بند 3، موضوع اعطای مجوز انتقال حقوق تجاری مستاجران سه واحد تجاری انجمن بر اساس مصوبات اخذ شده در حال پایش است و در صورت لزوم اقداماتی انجام خواهد گرفت. در خصوص خانه روانشاد خدابخش فریدونیان نیز کلیه مستندات اعم از سند رسمی اجاره و الحاقیه آن و تعهدنامه رسمی مستاجر در اختیار دوتن از بازرسان محترم قرار گرفته است. توضیح اینکه مستاجر متعهد به بازسازی ساختمان است و این بازسازی بایستی به تایید دفتر فنی انجمن برسد. از آنجاییکه بازسازی در یکی از طبقات به اتمام نرسیده است، مدارک نهایی هنوز از جانب مستاجر در اختیار انجمن قرار نگرفته است که موضوع پیگیری و  به ایشان اطلاع داده شده است که تمدید قرارداد در سال جاری منوط به ارائه این مدارک و مستندات است.

– در بند 5 گزارش بازرسان متاسفانه بازهم با عدم دقت و خلط دو مبحث روبه‌رو هستیم. گروه یا همان بنیاد رستم آبادیان، یک موسسه غیرتجاری است که هیات مدیره مشخص شامل فرنشین و جانشین فرنشین وقت هیات‌مدیره انجمن دارد و در اساسنامه آن تعهدی به پرداخت سود به انجمن وجود ندارد. این گروه عملا هیچگونه دارایی ندارد و فعالیت اقتصادی هم ندارد. هم زمان موقوفه رستم بهمن آبادیان، دارای مالکیت معین بر دو مدرسه در کاشانک و یک ساختمان شامل تعدادی واحد تجاری و مسکونی است. دو تن از اعضای هیات‌متولیان این موقوفه فرنشین و جانشین فرنشین وقت انجمن هستند و برابر وقف‌نامه بخشی از درآمد خالص موقوفه بایستی به انجمن پرداخت شود. شوربختانه با وجود پیگیری مستمر در گردش 44، بدلیل مهاجرت ناگهانی جانشین فرنشین وقت انجمن، صدور حکم تولیت از سوی اداره اوقاف برای هم فرنشین و هم جانشین فرنشین متوقف شده است. درنتیجه هم اکنون هیات متولیان موقوفه دارای نصاب و به تبع آن اختیار کافی برای حسابرسی و گزارش آن به اداره اوقاف نیست و از این رو اجرای این بند از وقف‌نامه معطل مانده است.

– در خصوص قرارداد با شرکت مدارسازان کارآفرین، انعقاد قرارداد با کسب نظر هیات‌مدیره و بصورت فوری انجام گرفت و مجموع پنجاه میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت این قرارداد در چارچوب مصوبه مورد اشاره در گزارش بازرسان محترم پرداخت گردیده است. از آنجاییکه در روال انجمن همواره تشریفات تغییر و تحول اسناد و مدارک انجمن مابین فرنشین و خزانه‌دار دو گردش هیات‌مدیره انجام و صورت نشست آن تنها به امضای ایشان می‌رسیده است، با توجه به عدم تغییر این دو سمت در گردش‌های 44 و 45، اتفاق مورد اشاره در بند 7 موضوعیت ندارد.

– درخصوص موارد بند 8، نخست اینکه سند رسمی انتقال قطعی اموال غیرمنقول ملک واگذار شده توسط خانواده روانشاد فریدون فرهمند صادر شده و به لحاظ حقوقی مشکلی وجود ندارد. دوم هم اینکه همانگونه که دربالا آورده شد، خلاصه نتایج نهایی دعاوی حقوقی بصورت کتبی به بازرسان محترم ارسال و آمادگی برای ارایه هرگونه مدارک قضایی اعم از گزارش‌‌های کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری جهت رویت و یادداشت‌برداری بازرسان محترم به ایشان اعلام گردیده است.

پیشنهاد محمدزاده، نماینده وزارت کشور

محمدزاده: ما زمانی که به عنوان کارشناس وزارت کشور به مجامع می‌رویم زیاد دخالت نمی‌کنیم ولی چند نکته بگویم.

  • در انجمن قرار است هیات‌مدیره و بازرس با کمک یکدیگر به اهداف برسند پس نباید با هم تخاصمی داشته باشند رویکردها را به هم نزدیک کنیم و در طول یک سال با هم صحبت کنیم.
  • در بسیاری از موارد برداشت من این است که موارد بیان شده از سوی بازرسان قابل رعایت کردن توسط هیات‌مدیره است. من پس از 10 سال مجددا به این نشست آمدم ولی متوجه شدم نحوه گزارش دادن دگرگون نشده و همان روش سنتی است.

با توجه به تایید هیات مدیره درباره مشکلات حسابرسی باز اکنون با مجمع است که دراین باره تصمیم بگیرد که گزارش هیات مدیره و تراز و بیلان را قبول دارد یا خیر.

فرنشین هیات‌رییسه: گفته‌های نماینده وزارت کشور به جا بود با توجه به این بحث‌هایی که شد ایرادی که به این مجامع می‌گیریم این است که هیات‌مدیره بازرسان را به رسمیت نمی‌شناسد و برعکس. در این گونه مجامع، مجمع بیلان را به رای می‌گذارد اگر تایید نشد آن زمان برای هیات مدیره تکلیف مشخص می‌شود. آیا پیش از برگزاری مجمع نمی‌شد این حرف‌ها را بین خودتان مطرح کنید و زمان مجمع را نگیرید.

افشین نمیرانیان: شما می‌دانید این کار انجام نشده؟

پدرام سروش‌پور، فرنشین هیات‌رییسه: براساس این پیشنهاد رای می‌گیریم کسانی که با این بیلان ارایه شده موافق هستند دست خود را بالا کنند.

پدرام سروش‌پور، فرنشین و مهرتاش مهروزیاد، منشی به شمارش موافقان پرداختند تنها 52 تن از 129 باشنده رای مثبت دادند که رای نیاورد.

فرنشین هیات‌رییسه : اکنون تکالیف را می‌گوییم.

محمدزاده: بیان تکالیف برعهده‌ی هیات بازرسی است نه هیات رییسه

فرانک زنده‌نوش: من از اعتمادی که به ما کردید سپاسگزارم، قصد ما رویارویی با هیات‌مدیره نبود. اتفاقی که افتاده شاید این باشد که من حرفه بازرسی را می‌شناسم ولی هیات‌مدیره حرفه‌ی خود را نمی‌شناسند. ما قرار نیست رودروری هم باشیم آنها انسان‌های خوبی هستند. ما می‌خواهیم با کمک هم انجمنی پویا بسازیم. خواهش می‌کنم سه نفر ناظر را از بین خودتان انتخاب کنید چون ممکن است بازرسین مورد اعتماد شما نباشند و یا اصلا صلاحیت کار اجرایی ندارند. پس از بین خودتان انتخاب کنید. یکی فرنشین مجمع و دو نفر متخصص از جامعه که اینها بیایند در قسمت حسابداری مشکلات را حل کنند. از مجمع می‌خواهم چون حسابدار ما توان حسابداری ندارد لطفا بیایید و همراه شوید دلتان برای انجمن بسوزد و بیایید.

من امیدوارم در گزارش سال 1402 این گزارش که هشت بند عدم اظهارنظر داشت تبدیل به یک بند شود.

محمدزاده: برخلاف میل خودم باید ورود کنم چون بازرس به گزارش هیا‌ مدیره ایراد وارد کرده است به جای سه تن ناظر باید پنج تن برگزیده شوند و بازرسان باید انتخاب کنند و مجمع باید این افراد را تایید یا رد کند.

فرشاد خورشیدیان اسامی پنج تن کارگروه ناظر برای رفع مشکلات تراز وبیلان هیات‌مدیره را به هیات‌رییسه داد و فرنشین هیات‌رییسه نام این پنج تن را برای باشندگان خواند.

هموندان منتخب برای هیات‌ناظر: کامبیز میزانیان، بهمن تیمساری، مهناز فیروزمند، خسرو بهدین و پدرام سروش‌پور

سپس کسانی که با توجه به تعیین این کارگروه و تکالیف، گزارش بیلان را قبول داشتند با بالا بردن دست آن را تایید کردند.

 در حاشیه:

در زمان داده‌شده به افراد مجمع، جمشید دارابیان، هموند کمیسیون مالی، حکایتی را مثال زد که با اخطار از طرف فرنشین هیات‌رییسه تصمیم به سکوت گرفت.

چند دختر دانشجو تنها به دلیل دانشجوبودن اجازه خواستند تا صحبت کنند و نماینده این چهار دختر به جایگاه آمد و گفت چند پرسش داریم. نخستین پرسش اینکه گفتند خوابگاه کنار انجمن را می‌خواهیم تعمیر کنیم و خالی کنید اکنون آقای نمیرانیان در گزارش مالی گفتند ما 60 درصد سود داشتیم پس چرا تعمیر نمی‌کنید.

باشندگان با اعتراض به اینکه اینجا مجمع است و اعضای غیرعضو و بدون کارت عضویت نباید وارد شوند مانع از ادامه صحبت شدند و افشین نمیرانیان گفت پرسیدن حق جوانان است.
نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان تهران در ساعت 12و 30 دقیقه روز 16 مهر ماه 1402 با رعایت دستورجلسه نشست به پایان رسید.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-12-05