لوگو امرداد
گزارش نشست 56 گردش 45

ابهام در تقویم اهدایی انجمن

8d752226 14a7 4317 8bde 39f82bd38f6f e1706107115384کمبود نقدینگی انجمن، کمیسیون خدمات را برای چاپ تقویم سال جدید بلاتکلیف گذاشت.

*پیشنهاد تصمیم چاپ تقویم با توجه به نبودن بودجه کافی به  هیات‌مدیره واگذار شود

مهردخت شهریاری: پیش‌ از این نشست، کمیسیون مالی، خدمات و فرنشین در نشستی گفت‌وگو کردند و با توجه به اعداد و ارقام گفته‌شده نتیجه گرفتیم که پول چاپ تقویم که 120 میلیون تومان می‌شود را نداریم پس این را به عهده هیات‌مدیره می‌گذاریم که تصمیم بگیرد، امسال تقویم بدهیم یا نه؟

ساسان نیکنام پیشنهاد داد که با چاپخانه صحبت کنیم و بگوییم چاپ کند و پولش را اردیبهشت‌ماه بگیرد که مهردخت شهریاری گفت چاپخانه این کار را نمی‌کند و پیشنهاد تقویم الکترونیکی را با توجه به وسایل و امکانات دیجیتال امروزی داد و گفت با این کار به محیط‌زیست هم کمتر آسیب می‌زنیم. افشین نمیرانیان در پاسخ گفت در نشست بین کمیسیون مالی و خدمات بیشتر باشندگان آنجا گفتند امسال تقویم چاپ نشود و قرار بود مصوبه‌ای دراین‌باره نیاورید. شاید این‌یک درصد پول گردش مالی انجمن باشد ولی می‌توانیم این پول را در جای واجب‌تر خرج کنیم. فرامرز پوررستمی گفت من با تقویم دیجیتالی مخالف نیستم ولی افرادی هستند که با تقویم کاغذی احساس بهتری دارند پیشنهاد می‌کنم از یک چاپخانه دیگری مثل فروهر یا انجمن اشا و غیره که  برای خودش تقویم چاپ می‌کند بخواهیم 200 یا 500 عدد بیشتر چاپ کند و به ما بدهد تا بین هم‌کیشان توزیع کنیم؛ اما جمشید دارابیان مخالف این کار بود و گفت یک‌زمانی انجمن وضع مالی خوبی داشته که تقویم چاپ می‌کرده ولی الان نمی‌تواند، کسانی که تقویم می‌خواهند بروند بخرند ما می‌توانیم جای دیگر جلوی افزایش قیمت را بگیریم. پیشنهاد فرانک زنده‌نوش، بازرس انجمن، این بود که می‌توانیم با یک فراخوان از کسانی که تمایل دارند به نامگانه شخصی این تقویم‌ها را چاپ کنند و انجمن به هم‌کیشان بدهد مانند اینکه سال‌های پیش این کار می‌شده است. افشین نمیرانیان، گفت، سیستم آوردن مصوبه به سه شکل است، کمیسیون‌ها، کارگروه‌ها و یا هفت تن از هموندان هیات‌مدیره حال اگر هفت تن از  هموندان هیات‌مدیره تا هفته آینده مصوبه بدهند که تقویم بدهیم ما رای می‌گیریم.

*پیشنهاد به کار گرفتن دو نفر به مدت سه ماه برای نگهداری و نگهبانی باغ شهدا

مهردخت شهریاری: باغ شهدا تحویل گرفته‌شده است و تا زمان پاسخ به فراخوان قرار شد که نگهبان روزمزد بگذاریم. البته این درخواست هیات اجرایی آنجا بود.

کوروش آذرگشاسبی به‌عنوان موافق سخن گفت و بیان کرد که روز آدینه از این باغ دیدن کرده و از وضع باغ ناراضی بود و خواست در قرارداد با مستاجر حق نظارت فصلی در نظر گرفته شود اما ساسان نیکنام با به‌کارگیری کارگر برای چند ماه مخالف بود و اعتقاد داشت تا آخر فروردین باغ شهدا کار خاصی ندارد از دید او کارگر روزمزد برای نظافت باشد و برای رسیدگی به درختان از یک کشاورز بخواهیم تا این کار را به شکل کنتراتی انجام دهد. دیدگاه نوذر نوذری این بود که اگر اکنون هزینه نگهبانی ندهیم باید هزینه وکیل بدهیم؛ که فرامرز پوررستمی با دیدگاه نوذر نوذری موافق بود و گفت نخست شخص مستقر در آرامگاه برنامه بدهد ما هم تصمیم می‌گیریم و در آخر با پیشنهاد افشین نمیرانیان که گفت بهتر است هفته آینده بابک شهریاری رابط هیات‌اجرایی خودش در هیات‌مدیره باشد تا تصمیم بگیریم، تصمیم‌گیری برای این مصوبه به هفته آینده افتاد.

*پیشنهاد پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون باقی‌مانده حق‌الزحمه هیات سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت ملک انجمن به مساحت ۲۸۵ مترمربع واقع در هتل اطلس

شاهرخ پورمستدام: در هشتم آبان مصوبه‌ای داشتیم که ۶۰ میلیون تومان علی‌الحساب پرداخت شود تا کار کارشناسی انجام‌ شود این ۶۰ میلیون باقیمانده آن ۱۲۰ میلیون تومان است.

افشین نمیرانیان توضیح داد که آن زمان قرار بود خریدار احتمالی نیمی از این پول را بدهد که حالا نشد. فرامرز پوررستمی هم گفت این پول باید داده شود چون انجمن باید این کار را بکند. باید بدانیم که مجمع وقتی تصمیم می‌گیرد تصمیماتش پیامدهایی دارد که یکی از آن پیامدها همین هزینه‌هایی است که داریم می‌کنیم.

با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۶۰ میلیون باقی‌مانده حق‌الزحمه سه نفر کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین قیمت ملک انجمن به مساحت ۲۸۵ مترمربع واقع در هتل اطلس موافقت شد.

*پیشنهاد فراخوان برای بهره‌برداری سالن خراشه جهت غیر هم‌کیشان

ساسان نیکنام: سالن خراشه توسط کارشناس تعیین قیمت شده با توجه به فراخوان برای هم‌کیشان سه نفر از هم‌کیشان اکنون متقاضی هستند برای منافع انجمن می‌خواهیم فراخوان بدهیم تا غیرهم‌کیشان هم بتوانند شرکت کنند ولی به هم‌کیشان تخفیف می‌دهیم این سه هم‌کیش توانمند هستند.

مهردخت شهریاری با مزایده دومرحله‌ای موافق بود جمشید دارابیان با تخفیف به هم‌کیش مخالف بود چون اعتقاد داشت که تخفیف به هم‌کیش یعنی از جیب جامعه به آن هم‌کیش می‌دهیم. کوروش آذرگشاسبی گفت ما نخست باید برابر صحبتی که در کمیسیون خدمات داشتیم توانایی افراد را شناسایی کنیم بعد به قیمت بپردازیم. ساسان نیکنام از کمیسیون‌های دیگر خواست تا در کنار کمیسیون ساختمان باشند و در آماده‌سازی شرایط مزایده کمک کنند وی در پاسخ به جمشید دارابیان گفت ساختمان خراشه در کنار مارکار است و برای هم‌کیشان است با این تخفیف ما می‌توانیم این قول را بگیریم که به هم‌کیشان تخفیف بدهد.

با پیشنهاد فراخوان برای بهره‌برداری سالن خراشه جهت غیرهم‌کیشان موافقت شد.

*پیشنهاد فراخوان عمومی برای بهره‌برداری باغ شهدا توسط غیرهم‌کیش

ساسان نیکنام: برخلاف سالن خراشه هم‌کیشان اصلا طرح خوبی ندادند حتا قیمت‌های پیشنهادی آن‌ها هم مورد قبول نبود این باغ با این پتانسیلی که دارد من در هم‌کیشان توانایی بهره‌برداری از آنجا را ندیدیم پس تصمیم گرفتیم که غیرهم‌کیشان هم بیایند به قول کارشناس کشاورزی که آقای پوررستمی آورده بود اینجا توان اینکه سلطان گلخانه‌ی ایران بشود را دارد. ما کسانی که توانای بالایی دارند را می‌پذیریم و این زمین را به هرکسی نمی‌دهیم. دو هفته فرصت می‌دهیم کسی که تمایل داشته باشد برای کار اقتصادی دو هفته کافی است تا در این دو هفته طرح خود را بدهد اگر طرح‌ها قبول واقع نشد کار دیگری کنیم.

فرامرز پوررستمی افزون بر توضیحی که درباره محیط آنجا داد گفت اگر با توجه به فراخوان کسی نیامد باید از روش مزایده خارج شویم و از روش دیگری استفاده کنیم. جمشید دارابیان گفت کشور ما از سرمایه خردسال به بزرگ‌سال واردشده است. سرمایه زیر هزارمیلیارد تومان دیگر جواب نمی‌دهد من معتقدم این مزایده را بگذارید تا افرادی که می‌توانند این مکان را اجاره کنند بیایند و با بستن قرارداد محکم چیزی از دست نمی‌دهیم. از دیدگاه کوروش آذرگشاسبی قنات و زمین آنجا و شرایط ملک خوب است باید قرارداد خیلی محکم با کسانی که در کار کشاورزی وارد هستند ببندیم. افشین نمیرانیان، ما موقعیتی را که داریم فراخوان می‌دهیم و پس از بررسی توسط افراد خبره، قرارداد امضا می‌کنیم.

با پیشنهاد فراخوان عمومی برای بهره‌برداری باغ شهدا توسط غیرهم‌کیش موافقت شد

 * پیشنهاد تمدید کار انبارداری فرهاد کاویانی گوهری برابر شرایط قبلی برای سه ماه دیگر

ماندانا آذر کیوان: از آقای کاویانی تشکر می‌کنیم که بدون دریافت هزینه‌ای همکاری کرد و حتا انبار جدیدی را هم ایجاد کرده از ایشان می‌خواهیم سه ماه دیگر به کارشان ادامه دهند.

فرامرز پوررستمی، فرهاد کاویانی جواب خوبی پس داد بنابراین، او با ویژگی خوبی که از خود نشان داده را از دست ندهیم

موافقت شد

*پیشنهاد برای فروش اقلام فرسوده سالن پذیرایی    

مهردخت شهریاری: ضایعات حیاط سالن پذیرایی را دبیرخانه می‌خواهد بفروشد. می‌خواهم یک روزی را بگذارید در حضور بازرسان و کمیسیون مالی صورت‌جلسه کنیم اگر مصوبه می‌خواهد همین‌جا مصوبه را بگیریم و روز آن  را آقای ملک‌پوراعلام کند.

با فروش اقلام فرسوده سالن پذیرایی موافقت شد.  

گزارش‌ها

کامبیز رستمی درباره‌ی بزرگداشت یاد شهدا، برنامه‌های دهه فجر و صندوق پیشنهاد‌ها، انتقادات زمان نشست پرسش‌وپاسخ آینده گزارش داد:

-هشتم بهمن‌ماه کنگره بزرگداشت شهدای ادیان توحیدی از ساعت 15 تا 17 در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود تا از شهدای اقلیت‌های دینی تقدیر شود.

-برنامه دهه فجر مشخص‌شده تقریباً به شکل لیست اعلام می‌کنم. ۱۲ بهمن گردهمایی در کوشک ورجاوند، نواختن زنگ آموزشگاه‌ها، رفتن به مرقد امام، ۱۳ بهمن همایش فروش کارهای دستی سازمان زنان زرتشتی و اختتامیه فستیوال بازی‌های ویدیویی کانون دانشجویان زرتشتی، ۱۴ بهمن گردهم‌آیی در شاورهرا م ایزد، 15، 16 و 17 بهمن‌ماه رقابت دانش و دانشجو در مارکار تهران‌پارس توسط کانون دانشجویان زرتشتی، ۱۹ بهمن برنامه مهمانی لاله‌ها در آرامگاه ارامنه و ۲۲ بهمن شرکت در راهپیمایی 22 بهمن

– با توجه به مصوبه قبلی صندوق انتقادات و پیشنهاد‌ها تهیه‌شده و نصب خواهد شد.

-برابر برنامه‌ای که برای نشست پرسش‌وپاسخ داشتیم قرار است هر سه ماه یک‌بار این نشست برگزار با توجه به تاریخ قبلی تاریخ بعدی شاید ۱۱ اسفند مناسب باشد.

چگونگی مدیریت سالن پذیرایی

افشین نمیرانیان: برای انتخاب مدیریت سالن پذیرایی فراخوان دادیم افرادی هم نام‌نویسی کردند ولی همه می‌دانیم دو روش پیشنهادی برای مدیریت سالن داریم مجری و پیمانکار. روش پیمانکاری را امتحان نکردیم من طرفدار آن هستم. همچنین من از کمیسیون فرهنگی و دادبه اورنگی برای برنامه پنجشنبه تشکر می‌کنم و این فرهنگ سپاس‌داری ایده خوبی است.

راه‌اندازی کتابخانه مارکار تهرانپارس

فرشاد فرهی‌فر: نامه‌ای از هیات اجرایی مارکار گرفتیم آن‌ها اعلام کردند نفر مسوول کتابخانه مارکار کارش را شروع کرده است. کتابخانه مارکار پنج روز در هفته آماده پذیرش هم‌کیشان است و ساعت و روز را در تارنمای انجمن خواهیم زد.

فرامرز پوررستمی: برای راه‌اندازی، یکی از کتابداران کتابخانه یگانگی با هماهنگی به مارکار رفت و کتاب‌ها مرتب‌شده و آماده استفاده‌شده است و خوشحال هستم که این اتفاق افتاد.

مهردادکاویانی، بازرس انجمن: من از رابط اجرایی مارکار تهرانپارس می‌خواهم بپرسم که با توجه به اینکه کتابخانه راه افتاده آیا میز بیلیارد آنجا با کتابخانه تداخل ندارد.

مهردخت شهریاری: میز بیلیارد و میز کتابخانه سر جای خودش است  پیش‌ترجای میز بیلیارد قفسه‌های کتاب بود. ساعت استفاده از میز بیلیارد و کتابخانه باهم فرق دارد بچه‌ها زمان امتحان آنجا می‌آیند و مطالعه می‌کنند.

فرامرز پوررستمی: من به‌عنوان روابط ‌عمومی نامه کتبی به رابط هیات اجرایی مارکار می‌دهم که آمار استفاده از میز بیلیارد و کتاب‌خوانی را به ما بدهند تا بتوانیم کاربری مناسب آنجا را پیدا کنیم.

برنامه سپاسگزاری انجمن زرتشتیان تهران از برگزارکنندگان جشن‌ها

فرشاد فرهی‌فر: برای برنامه سپاسداری پنجشنبه از افراد خاصی دعوت کردیم. در این آیین از هیات‌مدیره، بازرسان و کسانی که در برگزاری پنج برنامه جشن ملی بزرگ انجمن در سال‌های اخیر زحمت ‌کشیده بودند سپاسداری کردیم چون مجوز دیر صادر شد ما نتوانستیم فراخوان عمومی بزنیم.

سخنی با دبیر انجمن

فرامرز پوررستمی: من نخست از تلاش‌های نوذر نوذری به‌عنوان دبیر انجمن سپاسگزاری می‌کنم، کار دشواری است اما ‌چیزی به‌عنوان صورت‌جلسه داریم که چند ستون دارد این ستون‌ها بعضی از آن‌ها ازجمله ستون غایبان چرا پر نمی‌شود؟ خواهشی که دارم این است که برای روشن‌بودن حساب‌وکتاب، غایبان بازرس و هیات‌مدیره نوشته شود شاید بعدها آمار بگیرند.

افشین نمیرانیان: اعضای هیات‌مدیره موظف هستند که باشند و پیشنهاد می‌کنم در صورت‌جلسه نوشته شود که کدام یک از بازرس‌ها بودند ولی غیبت آن‌ها اهمیتی ندارد.

بازکردن صندوق آدریان و هم‌اندیشی با کامبیز میزانیان و مهرداد کاویانی

جمشید دارابیان به دونکته اشاره کرد، نخست من از آقای سیروسی می‌خواهم که صندوق آدریان را در حضور بازرسان باز کنید. بعد اینکه ما مجمع را برگزار کردیم که رای نیاورد. آقای کاویانی به من گفت مخالف فروش زمین نیست ولی می‌خواهد با قیمت بالا بفروش برسد که ما هم می‌خواهیم با بالاترین قیمت بفروشیم من امروز با کامبیز میزانیان صحبت کردم ایشان فردا انجمن می‌آیند تا راهکاری پیدا کنیم و به نتیجه برسیم از آقای مهرداد کاویانی هم می‌خواهم که بیایند. شاید حرف‌ها یکی است ولی راه‌ها فرق می‌کند.

تغییر کاربری مهدکودک پرورش در کار نیست

مهردخت شهریاری: مردم در پانویس امرداد دیدگاه گذاشتند که ما پیشنهاد دادیم مهدکودک پرورش را تغییر کاربری دادیم. ما اجازه نداریم تا کاربری مهدکودک پرورش را عوض کنیم حتا خود من هم راضی نیستم. صراحتا می‌گویم هیچ‌گونه اراده‌ای برای تغییر کاربری این مهدکودک نداریم این مهدکودک را دو سال نمی‌خواهیم استفاده کنیم. اوایل به دلیل امنیتی بود، ولی الان مهد به‌جای خوبی آورده شده است. ما منتظریم که سنگ‌کاری ساختمان تمام شود. چون پذیرشگاه نداریم. طبقه دوم که سرایداری بود خواستیم از این امکان استفاده کنیم. برای مسافرها مشکلی ندارد، ولی برای بچه‌ها نگران بودیم. با توجه به داشتن طبقه خالی در ساختمان باباطاهر این تصمیم را برای بچه‌ها گرفتیم و آن مکان را پیشنهاد دادیم که بعد از خرداد به‌عنوان پذیرشگاه استفاده کنیم، ولی برای تغییر کاربری هیچ‌گونه مصوبه‌ای ندادیم. وقتی‌که ساختمان کنار این مهد ساخته شود کلینیک می‌شود و با این کلینیک مرغوبیت ملک پایین می‌آید شاید دیگر مناسب مهد نباشد.

ساسان نیکنام: خانواده‌ها از مهدکودک جدید راضی هستند. آیا مهد پرورش نیت‌نامه مهد دارد؟

کوروش آذرگشاسبی: از مسوولان مهدکودک باید بپرسید که از ساختمان باباطاهر راضی هستند.

افشین نمیرانیان: نیت‌نامه به آن مفهوم ندارد و تنها صورت‌جلسه‌ دارد و صحبت بود که انجمن نیاز به مهد دارد که دکتر هرمزدی آن خانه را پیشنهاد کرد. الان که صحبت از نیت‌نامه شد دو نکته را بگویم تعدادی نکات وجود دارد که آدم‌ها از روی اطلاعات نادرست و یا دلسوزی می‌گویند. واقعیت این است که آنجا نیت‌نامه ندارد. نیازی آن زمان مطرح شد و از همان روز اول هم گفته شد که آنجا مناسب مهد نیست. نکته دوم این است که می‌گویند سازنده ملک کناری مکلف به پرداخت هزینه است که اصلا این‌گونه نیست. اینکه تاکید می‌شود انجمن از حق خود گذشته این‌گونه نیست. خواهش می‌کنم که دقیق و مستند حرف بزنیم ما باید به‌عنوان هیات‌مدیره دقیق حرف بزنیم.

اهدای سم‌پاش به آدریان بزرگ

فرشاد فرهی‌فر: به‌عنوان رابط آدریان بزرگ می‌گویم یکی از هم‌کیشان قبول کردند و یک سم‌پاش برقی مناسب را تهیه کردند که هفته آینده به آدریان بزرگ اهدا می‌شود و نفر استفاده‌کننده هم آموزش می‌بیند و می‌توانیم از آن برای تمامی اماکن استفاده کنیم.

در حاشیه:

فرامرز پوررستمی درباره هزینه‌های جاری انجمن پرسش کرد که افشین نمیرانیان در پاسخ گفت، خارج از هیات‌مدیره ساعت 14:30 صحبتی کردیم ولی برای اینکه ماهیانه چقدر هزینه داریم اکنون آماری به همراه ندارم ولی فرامرز پوررستمی گفت برای اینکه شبهه‌ای به وجود نیاید از فرنشین انجمن می‌خواهم رقم کلی را با توجه به تورم ۵۰ درصدی برآورد کند. افشین نمیرانیان انواع هزینه‌هایی را که انجمن با آن درگیر است مانند هزینه دست‌مزدها، هزینه آب، برق و گاز، هزینه‌های تعمیر ساختمان و هزینه‌های پیش‌بینی نشده را به شکل حدودی بیان کرد و گفت با توجه به این هزینه‌ها در آخر سال عددی حدود ۸۰۰ یا ۷۵۰ میلیون تومان هزینه ماهیانه است وی همچنین گفت درآمدهایی داریم که اگر محقق شود هم تقریبا همین‌قدر است. وی افزود انجمن مستاجرانی مانند وزارت بهداشت و آموزش پرورش دارد که زورمان به آن‌ها نمی‌رسد چون آن‌ها دولتی هستند پول نمی‌دهند من شخصا دست کسی که در نقد کردن این پول‌ها به ما کمک کند را می‌فشارم وی در ادامه گفت، نکته مهم این است که ما به‌عنوان انجمن خیریه بیشتر از درآمد نمی‌توانیم هزینه کنیم که قسمت عمده درامد را خیراندیشان می‌دهند. ما چشم‌انتظار خیراندیشی مستقیم هستیم.

فرامرز پوررستمی، با توجه به صحبت‌های فرنشین گفت احساس می‌کنم که افرادی می‌خواهند انجمن را در چاله توقعات بیاندازند. توقعاتی دارند که برآورد کردنی نیست. مهم این است که بر اساس واقعیت با مردم حرف بزنیم و هر جا حق با آن‌ها بود بپذیریم و هر جا که حق نداشتند به‌صراحت بگوییم شما دارید ما را به چاله توقعات می‌اندازید. این روال بدی است که آدم‌ها پشت نام‌های مستعار پنهان شوند و هرچه خواستند بنویسند یا در کانال یک‌طرفه هرچه خواستند بنویسند.

مهرداد کاویانی: من از آقای پوررستمی می‌پرسم شما همیشه صحبت از مستندات می‌کنید و پیش‌تر از آقای سیروسی مستندات خواستید که عدد و ارقام بیاورند اکنون چرا تنها به گفته‌های شفاهی اکتفا کردید؛ که فرامرز پوررستمی گفت من مدارک را خواهم خواست کار من دیر و زود دارد ولی سوخت‌وسوز ندارد نگران نباشید.

شاهرخ سلامتی از فرنشین هیات‌مدیره پرسید ترازو بیلان سال پیش سالن را چرا منتشر نمی‌کنید؟ که افشین نمیرانیان پاسخ داد از کمیسیون مالی بگیرید ولی اگر خواستید من به شما می‌دهم.

بزرگمهر پرخیده: کیفیت، بحث خیلی مهمی است یعنی اگر هر کاری را به هر شکلی انجام دهیم دلیل درست بودن نیست. همه‌جا دنبال بهبود کیفیت هستند. سازمان انجمن بسیار قوی است ولی در پیاده‌سازی، کارها سینه‌خیز انجام می‌شود خواهشم این است که به کیفیت ارزش دهید. دوم اینکه بن‌بست را درک کنید. شما در یک نشست وقتی ۲۱ نفر به مدت 45 دقیقه به جواب نمی‌رسید این بن‌بست است. هیات اجرایی بن‌بست انجمن است.

پنجاه و ششمین نشست گردش 45 در روز دوشنبه ساعت 18 دومین روز بهمن‌ماه با باشندگی 15 تن از هموندان هیات مدیره و دو تن از بازرسان آغاز شد و بدون نشست غیرعلنی در ساعت 20:30 به کار خود پایان داد.

به اشتراک گذاری
Telegram
WhatsApp
Facebook
Twitter

17 پاسخ

 1. با درود ، اقای فرامرز جان گرامی پوررستمی من با ” این روال بدی است که آدم‌ها پشت نام‌های مستعار پنهان شوند و هرچه خواستند بنویسند یا در کانال یک‌طرفه هرچه خواستند بنویسند” همسو نیستم! چونکه خودت بهتر از من میدانی که جامعه ما کوچک است و تقریبن همه همدیگر را میشناسند و کمتر کسی حاضر است خودش را نزد دوست و اشنا انگشت نما کند … ایا بهتر نیست بجای این که بخواهی بدانی چه کسی موردی را نوشته پاسخگو باشید و همه را جواب دهید تا همکیشان خودشان قضاوت کنند . بارها در باره خزانه دار پرسش شده ولی جوابی ندادید که همه فکرمیکنند واقعیت دارد در حالی که اگر جوابی میدادید قضاوت ها فرق میکرد و نویسنده اگر گیر الکی داده بود رسوا میشد ولی اکنون همه باور کردن که واقعیت داره … .
  سبز باشی

  1. درود به جناب فرشید.
   همکیش گرامی، نخست سپاسگزارم که به خبرهای انجمن خودتان توجه دارید.
   سپس آنکه بخشی از سخن شما خیلی به دلم نشست. آنجایی که نوشته‌اید که ما جامعه کوچکی هستیم و کم و بیش همه ی ما همدیگر را می‌شناسیم.
   بله! من هم با شما هم باورم. ما جماعت کوچکی هستیم و به همین دلیل هم بسیاری از ما در تهران یکدیگر را کم و بیش می‌شناسیم. هیئت مدیره گردش ۴۵ نیز در شمار همین جماعت هستند و همین جماعت همکیش به آنها رای دادند که اکنون عضو هیئت مدیره هستند.
   همچنین گروه بازرسان گرامی نیز عضو همین جماعت هستند و از همین همکیشان رای گرفته‌اند و بازرس گردش ۴۵ شده‌اند.
   و ناگفته پیداست که تنها دیکته نانوشته غلط ندارد و هیئت مدیره نیز ممکن است مصوبه هایی داشته باشد که بهترین تصمیم گیری‌ها نباشد.
   من در مورد خودم خیلی خوب می دانم که نه انسان کامل هستم و نه دانای کل. همواره نیز برای بهتر شدن نیاز به یادآوری دارم
   اما روش‌های یادآوری کردن این گونه تصمیم‌های نامناسب و انتقاد به آنها می‌تواند متفاوت باشد که بهترین نوع آن یادآوری کردن به خود هیئت مدیره در فضای حقیقی است که در بسیاری از موارد همکیشان عضو انجمن نیز همین گونه عمل می‌کنند.
   اما بدترین روش آن عمدی دانستن این اشتباهات است. بدون اینکه سند و مدرک معتبری در دست داشته باشیم و ناکارآمد جلوه دادن فعالیت‌های هیئت مدیره که این کار نوعی پُمپاژ ناامیدی به همکیشان عضو است.
   و به روشنی مشخص است که شوربختانه نه تنها اثر مثبتی ندارد که در این شرایط حساسی که ما داریم، بسیار منفی هم هست.
   درخواستی که من از هموندان گرامی انجمن دارم این است که حالا که جماعت کوچکی شده‌ایم و باید بیش از همیشه هوای هم را داشته باشیم و از هم پشتیبانی کنیم، چرا گاهی حرف‌هایی می‌زنیم که به جای آنکه سبب تقویت و دلگرمی هیئت مدیره بشود، در عمل سبب می‌شود که هیئت مدیره در ادامه راه خود دلسرد شود.
   جناب فرشید، ای کاش می‌توانستم همه چیز را در فضای مجازی بگویم و بنویسم. اما شما هم می‌دانید که فضای مجازی ویژگی‌های خود را دارد. یکی از ویژگی‌هایش این است که نویسنده یک نفر است و خواننده ممکن است هزاران نفر باشند که تنها بخشی از آنها عضو انجمن زرتشتیان تهران هستند. و مشخص نیست که چه کسی دوست است و چه کسی دوست انجمن نیست.
   من چند بار تلفنم را به اشتراک گذاشته‌ام تا کسانی که پرسشی دارند تماس بگیرند و من هرچه را که می‌دانم در همان زمان پاسخگو باشم و آنچه را که نمی‌دانم بپرسم و پاسخ بدهم.
   نکته آخر اینکه اگر کسی مستند بگوید و بنویسد نیازی به نام مستعار ندارد. چون اندیشه ی او از نوشتن نیک است و در نتیجه، این نیک اندیشی او تاثیرگذار است و نتیجه نیکی هم به بار خواهد آورد که چون با نام واقعی نوشته است، سبب سرافرازی او نیز خواهد شد.
   سخنگوی گردش ۴۵
   فرامرز پوررستمی
   تلفن: 09123947970

   1. فرامرز جان پوررستمی با درود و سپاس از پاسخگویی بودنتان ، من میگویم برای نمونه وقتی برای خزانه دار انجمن موردی نوشته میشود اگر واقعیت ندارد روابط عمومی انجمن موظف است که کذب بودن انرا در همان جایی که نوشته شده اعلام کند و بگوید برای دانستن بیشتر با روابط عمومی انجمن تماس بگیرید . چون بقول خودتان نویسنده یک تن است و خواننده هزاران تن ، ولی وقتی نادرست بودن ان گفته نمیشود صدها تن انرا میپذیرند و فکر میکنند در انجمن چه خبر است و سبب دوری از انجمن میشود . اگر بد میگویم مرا روشن کن . پیشاپیش ازت سپاسگزاری میکنم .

    1. درود به جناب فرشید.
     همکیش گرامی، از مهری که به من دارید بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که سزاوار آن باشم.
     در مورد آنچه که نوشته‌اید، بله! فرمایش شما متین است و بهتر است در همان جایی که مطلب نادرستی نوشته یا گفته می‌شود، پاسخ درست داده شود.
     من هم تلاش خواهم کرد که به همین ترتیب عمل کنم.
     اما گاهی اوقات هم اطلاعات و آگاهی‌های کافی ندارم.
     مثلاً در مورد مواردی که برای خزانه دار گرامی و فرزندشان گفته می‌شود، آنچه که می‌دانم این است که این مطالب نادرست است. اما جزئیات را امیدوارم که خود جناب سیروسی در نشست هیئت مدیره که دوشنبه آینده تشکیل می‌شود، بیان کنند تا این ابهام برطرف شود.
     من فرزند ایشان را می‌شناسم و می‌دانم که در آن پروژه با کمال جدیت فعالیت کرده است. وصله‌ای مثل سوء استفاده کردن هم به ایشان نمی‌چسبد.
     امیدوارم ما که زرتشتی هستیم در عمل نیز به این سخنان ارزنده یعنی اندیشه و گفتار و کردار نیک پایبند باشیم و از شایعه سازی و شایعه پراکنی که یک نمونه از کردار زشت است دوری کنیم.
     اگرچه تعداد این گونه افراد بسیار اندک است، اما امیدوارم که این تعداد نیز به سمت صفر میل کند.
     از یادآوری‌های شما سپاسگزارم و امیدوارم که همچنان به خبرهای انجمن خودتان توجه داشته باشید.
     سخنگوی گردش ۴۵
     فرامرز پوررستمی

 2. با درود ، بنظر من چاپ کردن تقویم پول دور ریختن و خسارت به محیط ریست است . اکنون که همه از موبایل استفاده میکنند و حتا روزهای زرتشتی هم دارد (با ریختن یک بار برنامه که همیشگی و هر ساله میشود )دیگر کسی احتیاج به تقویم ندارد . اگر5 در صد جامعه نیاز به تقویم کاغذی داشته باشند که انجمن 20 تقویم از راستی یا … بگیرد و یک مهر اهدایی انجمن رویش بزند و به انها بدهد و با بقیه پولش به یک زخم انجمن بزنید .مگر دلیل دیگری داشته باشد .{کاش سایت انجمن هم برای هر رویدادی ، جایی برای نوشتن دیدگاه هم داشت}

 3. جناب فرشید چرا همه را و همه چیز را به یک چشم پیبینید. ابتدا در مورد همکیش نوشتن است که شما فقط اسمت را نوشتی و فامیلتون مشخص نیست. در مورد خزانه داری که گفتید باید برای همه روشن باشد که چه اتفاقاتی میافتد .برای مثال ما خیلی از جشن ها و مهمانی های انجمن را اصلا نمیفهمیم مثل مهمانی ۳۰ دی ماه که جدیدا در امرداد عکسها را دیدیم. در ثانی چرا فکر میکنید تقویم نباید به همکیشان بعنوان عیدی داده شود. متاسفانه عده ای انبار تقویم اشاعه میدهند که شاید دور از ادب باشد اما یک عدد ان هم بزور گیر امثال من میاید اونم با کارت و بندبساطی که انجمن گذاشته. اما عده ای برایزخودشیرینی عیدی میدهند. در هرصورت چیزی که مدتهاست به همکیشان بعنوان تقویم از طرف انجمن داده میشود دریغ نفرمایید فرض کنید عده ای رفته اند و لرگ در مراسم سال افراد وقف کننده گرفته اند. فقط خواستم بدانید باید جلوی کسانی را گرفت که در مکانهای وقفی انجمن هستند و پول خوبی را هم بدون مالیات به جیب میزنند و هر سال گران و گرانتر هم میکنند اسم محصول را نمیبرم چون همه و اکثریت همکیشان در مراسم دینی و غیر دینی استفاده نموده اند. تازه فخر فروشی هم میکنند. به آن رسیدگی کنید. اسمم را نمیبرم چون متوجه باشید که متوجه هستیم که جناب فرشید میتواند اسم باشد نه فامیل شاید هم همینجوری اسمی را مطرح نمودید. ممنون از همه.

  1. دوست گرامی رویین جان ، راستش من منظورت را نفهمیدم ! من میگویم مهم حرف های پشت سر انجمن است که انجمن بدون اینکه اسم نویسنده را بخواهد ببیند که چه کسی نوشته به اصل موضوع بپردازد و انرا پاسخ دهد که واقعیت ها برای جامعه روشن شود و خود جامعه تصمیم بگیرد . در باره تقویم هم من به عنوان یک عضو از جامعه زرتشتی نظرم را نوشتم که بهتر است بجای چاپ تقویم کهوقتی چاپ شد برخی افراد که با انجمن همکاری میکنند انتظار تعدادی تقویم دارند( که حق هم دارن) و استفاده ای هم از ان نمیشود . چرا انتظار دارید که انجمن باید عیدی بدهد ؟ ایا بهتر نیست پولش را برای نیازمندان خرج کند که نیاز دارد نه منی که هم توان خرید تقویم را دارم (که اصلن هم یکبار در سال نگاهش هم نمیکنم). امیدوارم بیشتر روشنگری کنی. شاد و تندرست باشی

  2. وقت خوش داشتم در برساد تاریخ سن بانوان و آقایان درگذشته ی امسال را میدیدم که همگی میانگین ده ی ۱۳۱۰.۱۳۲۰ به نظر میاید.روحشان شاد باشد. جوانان هم که در خارج بسر میبرند. خب انجمن لطفی کند به همه ی همکیشان یارانه ی همکیش چه نیازمند چه بیمار در کل به همه بدهد. اخر سر این املاک وقفی چه اتفاقی برایش میافتد. فقط ناله و فریاد و توهین نباید کرد واقعیت چیز دیگری است که باید همکیشان از اموال وقفی بهره ببرند. پس به فکر یارانه ی همکیش برای همه باشید. چون حق من هم این اموال وقفی نیز میباشد. حال اگر تقویم نمیدهید یارانه همکیش بدهید. سپاس.

 4. شما که شصت میلیون تومان هزینه کارشناس رسمی دادگستری میدهید بابت کارشناسی زمین هتل اطلس، آنهم برای نتیجه ای که هیچوقت آنرا ارائه نکردید و فرمودید یکی از کارشناسان پرونده فوت شده برای همین گزارشی درکار نیست، مردم را چه تصور می‌کنید؟ بعد می‌فرمایید که صد و بیست میلیون هزینه تقویم گران است؟ دوستدار طبیعت شده‌اید و می‌خواهید تقویم الکترونیکی بدهید؟ پس چرا درختان پذیرشگاه را آنقدر آب ندادید تا از بین بروند؟ آنها جاندار نبودند؟ صد و بیست میلیون که رقمی نیست برای شما که بابت هیچی شصت میلیون تومان برای کارشناسی زمین هتل اطلس هزینه می‌کنید. این چگونه بحران مالی ست که شما از درآمد انجمن خرج میوه و شیرینی و جشن سپاسداری از اشخاص خودتان می‌کنید؟ حتی صلاح ندیدید اعلام عمومی کنید که مردم حضور پیدا کنند. شما از سرمایه‌های جامعه برای خودتان دارید بهره می‌برید. گویا یادتان رفته که جهان دیگری هم وجود دارد.

  1. درود به “همکیش مطلع ” که اگر چه همکیش هستید، اما متاسفانه مطلع نیستید!!
   اگر بخواهم به همه مواردی که مطرح کرده‌اید پاسخ بدهم،خیلی طولانی می‌شود.
   بنابراین به دو نکته اشاره می‌کنم:
   نکته نخست: در مورد خشک کردن درخت‌های پذیرشگاه آن را مستند کنید و پاسخ بدهید که در چه تاریخی این اتفاق افتاده است؟ آیا در گردش ۴۵ بوده است؟ چند تا درخت خشک شده است؟ آیا شما خودتان دیده‌اید یا بر پایه شنیده‌هایتان نقل قول می‌کنید؟
   این پرسش‌ها را مطرح کردم چون من خودم چیزی در این مورد یادم نمی‌آید و امیدوارم شما پاسخ دهید تا اگر من فراموش کرده‌ام دوباره به یاد بیاورم و موضوع را پیگیری کنم.
   نکته دویم: نوشته‌اید “شما از درآمد انجمن خرج میوه و شیرینی و سپاسداری از اشخاص خودتان می‌کنید ” اشخاص خودتان یعنی چه؟!!! این‌ همکیشان نازنین، کسانی هستند که در برگزاری آیین‌های دینی و به ویژه جشن‌ها یار و یاور انجمن زرتشتیان تهران بودند.
   خیلی بی‌انصافی می‌خواهد که شما این همکیشان ارجمند و همکار انجمن را ” اشخاص خودتان” نامیده‌اید.
   عنوان این آیین هم این بود:” سپاسگزاری انجمن زرتشتیان تهران از برگزارکنندگان جشن‌ها ”
   شوربختانه در جای جای این نوشته ی شما مواردی هست که نشان می‌دهد شما دوست دارید که فقط نیمه خالی لیوان را ببینید.
   یک نمونه‌اش هم همین سپاسگزاری انجمن از گروهی از همکیشان هنرمند و فعال و همراه و همکار است که شما از این کار هم خوشتان نیامده است.
   اگر این روش شما را راضی می‌کند، ادامه دهید. یعنی در خانه بنشینید و فقط ایراد بگیریدو ناامیدی را به جامعه ی همکیشان پُمپاژ کنید.
   اما اگر من جای شما بودم به جای اینکه فقط و فقط و فقط انتقاد کنم، ایراد بگیرم و هیچ نقطه روشن و
   امیدوار کننده‌ای در کارنامه گردش ۴۵ نبینم، تلاش می‌کردم تا هم کم و کاستی‌ها را ببینم و بگویم و هم اینکه راه رفع آنها را هم پیشنهاد کنم.
   امیدوارم که همچنان به خبرهای انجمن زرتشتیان تهران توجه داشته باشید، اما نیمه ی پر و خالی لیوان را با هم ببینید.
   سخنگوی گردش ۴۵
   فرامرز پوررستمی

  2. اگر هتل اطلس فروش میرفت پول را کلا خریدار بایستی می داد. تقویم انجمن های دیگر مثله کرجم چاپ امسال نمی کنند آنها هم موارد شما گفتید مشکل دارند؟. فرهنگ قدردانی از زحمات دیگران کم است و خیلی ها هم درک نمیکنند قبلا رفتار همکیشان با کیخسرو شاهرخ و رستم گیو در زمان حیاتشان بخوانید گریتان میگیرد دقیقا همین رفتار امروز شما با انجمن آن زمان وحود داشته است. درختان پذیرشگاه در اثر بارش برف شکستند بارش برف تقصیر انجمن بوده🙄

 5. با درود و وقت بخیری خدمت خوانندگان محترم؛
  مایل هستم همین ابتدا نقل قولی بکنم از همین نوشته: “جمشید دارابیان با تخفیف به هم‌کیش مخالف بود چون اعتقاد داشت که تخفیف به هم‌کیش یعنی از جیب جامعه به آن هم‌کیش می‌دهیم.”
  اجازه بدید یادآوری کنم انجمن بنگاه معاملاتی نیست، نهادیست در راستای بدست آوردن و پاسداری کردن از موقعیت های مختلف جامعه از جمله اقتصادی و فرهنگی و … انجمن و داراییهای آن متعلق به یک فرد نیست، بلکه متعلق به من هم هست، متعلق به شما هم هست، متعلق به تمام زرتشتیان است ! بنابراین اگر همکیشی میخواهد از سالن بهره برداری کند، تخفیف به ایشان به منزله لطف و از سر دلسوزی نیست بلکه یک واجب دینی و فرهنگی و حتی میشه گفت وظیفه انجمن هست که از مال خود آن فرد، از سهمی که همان همکیش در تمام مستغلات انجمن دارد به وی اهدا کند حالا چه بصورت اولویت دادن به همکیشان در مزایده چه با تخفیف و … !!!! به شما قول میدهم اگر بخواهید همین سالن را با قیمتهای مشابه سالنهای خارج از جامعه به مزایده بگذارید، هیچ همکیشی حاضر به همکاری نمیشود و موقعیت بکارگیری از همکیشان به همین راحتی از دست میرود. استعدادها را درون جامعه نگه دارید ! حتی مدیریت سالن ورزشی نیز یک هنر و یک استعداد است ! نقل قولی میکنم از برداشتی که از سخنان دکتر افشین نمیرانیان در جشن مهرگان داشتم. ایشان فرمودند زرتشتیها باید در جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند. ایشان همچنین از دوستان خودشان در دبیرستان فیروزبهرام یاد کردند و این نزدیکی به همدیگر و آشنایی زرتشتیان با هم را یکی از موارد در حال کمرنگ شدن در جامعه دونستند. آقای دکتر یکی از همین کارهایی که میتواند همکیشان را به هم نزدیک کند و در مسائل روزمره جامعه ورود دهد همین اجازه ی انجام فعالیت در مکانهای مورد حمایت انجمن هست. و این سوبسید دادن فقط مختص به این سالن نیست، ما برای استفاده از سرویس مدارس سوبسید میدهیم، برای هزینه مدارس سوبسید میدهیم، حتی برای استفاده از پذیرشگاه ها ! بنابراین آقای جمشید دارابیان، مطمئنم موافق هستید که این موارد هم از جیب انجمن و به سخنی دیگر از جیب همکیشان خرج میشود، اما مثل همان سالن، حق آن فرد زرتشتی و سهم آن فرد از جامعه ی ماست.
  مورد بعدی که دوست داشتم راجع بهش بیشتر بحث میشد تقویم بود، ناراحت شدم که انجمن تلاشی در راستای چاپ و پخش تقویم نمیکند؛ تقویم های اهدائی نشانی از وجود انجمن در هر یک از خانه های همکیشان بود و عذر میخوام که این رو میگم و دست تمام همکیشان زحمتکش در این راستا رو میفشارم اما تقویم های اینترنتی کنونی اگرچه واقعا کار بزرگی برای تولیدشان صورت گرفته اما نه کیفیت خوبی دارند و نه اینکه افراد مسن میتوانند از آنها استفاده کنند.
  شاید بفرمائید وجود افراد مسن و افراد خارج از کشور به قدری نیست که انجمن هزینه کند و این اشخاص میتوانند از تقویمهای راستی و دیگر انتشارات استفاده کنند که حرف قابل توجهیست اما این هم راه حل دارد؛ لااقل برای افراد واجد شرایط دریافت تقویم رایگان، مرز سنی تعریف کنید تا خرج بیشتر نشود، مثلا برای افراد بالای 60 سال.
  از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید سپاسگزارم.

 6. 1- در نشست 53 انباردار اعلام کرده بود چون مدت‌زمان کاری اش رو به پایان است انباردار جدید مشخص شود وگرنه انبار را در پایان تاریخ کاری اش به خزانه‌دار و کمیسیون مالی تحویل می‌دهد. این یعنی واضح گفته خواهان ادامه کار نیست آیا نیاز به وساطت بود؟
  2- مفهوم حرف آقای پرخیده چیست؟ ایشان گفتند (هیات اجرایی بن‌بست انجمن است.)
  3- تقویم به اندازه فند دهشمندان چاپ کنید از زیاده روی خودداری کنید اولویت به مددجویان و مستمری بگیران و … دهید. امسال از هدیه به اقوام و فامیل و دوست عذر بخواهید. با توجه به آمار جمعیتی که منحنی رو به رشدی ندارد توضیح دهید چرا چاپ تقویم امسال را عدد بالایی برآورد کردید؟
  4- هزینه کرد مجمع فوق العاده را برای عددهای درشت اعلام کرده بودید هر هفته با صدای بلند از بی پولی می فرمایید و امرداد چاپ می کند یعنی فروش ملک برای خرج این ارقام 120 میلیون چاپ تقویم و 15 میلیون بیرون بردن نخاله و … هم بوده؟ یا این نمایه بی پولی برنامه ریزی تشکیل مجمع جدید است؟

  1. درود به “آشنا”ی ناشناس.
   متن شما ۴ بند دارد که به کوتاهی پاسخ خواهم داد:
   ۱….. شاید شما هم بدانید که ما در مورد نیروی انسانی در برخی زمینه ها کمبود داریم.
   از این گذشته، اگر انجمن بخواهد نیروهای داوطلب و با کیفیت را نگه دارد، آیا کار بدی می کند؟!! آیا شما داوطلب می شوید که به جای ایشان همکاری کنید؟ یا در خانه نشستن و انتقاد کردن را کافی می دانید؟!!
   ۲…… در مورد اظهار نظر جناب پرخیده، اگر ابهامی دارید، بهتر است از خودشان بپرسید.
   اما از دیدگاه من، هیئت های اجرایی در مجموع از همکاران و یاوران سودمند و با کیفیت هیئت مدیره ی گردش ۴۵ هستند. ومن به سهم خودم از آنها سپاسگزارم.
   ۳….. در مورد چاپ تقویم از فند دهشمندان هم چون ناآگاهانه نوشته اید، توضیح می دهم که در سال های گذشته چند تن از دهشمندان پول هایی را برای چاپ تقویم سپرده کرده اند که اصل سپرده دست نخورده بماند و از سود سپرده تقویم چاپ شود.
   چون میزان سپرده از همان سال‌های دور تا کنون دست نخورده مانده است، میزان سود نیز با توجه به گرانی و تورم هرسال برای تعداد کمتری تقویم تکافو می کند.
   در چند سال اخیر هر سال این وضع بدتر شده است و امسال حتا برای چاپ ۱۰ عدد تقویم هم کافی نیست. امیدوارم از این پس بپرسید و بنویسید.
   ۴….. به قول قدیمی ها، گلی به گوشه جمال شما که پذیرفتید هیات مدیره برای هزینه کرد برنامه داشته است. برخی ها که همین را هم قبول ندارند و بی دلیل موجه تلاش می کنند که بگویند برنامه ای در کار نبوده است.
   البته اگر مجمع رای مثبت می داد، قرار بود جزئیات هزینه کرد و اولویت ها را به کمک همکیشان متخصص و با خرد جمعی تعیین کنیم که شوربختانه این اتفاق نیفتاد.
   امیدوارم همچنان به خبرهای انجمن خودتان توجه کنید.
   سخنگوی گردش ۴۵
   فرامرز پوررستمی

 7. با سپاس از هموندان گرامی انجمن بابت تلاشهایی که جهت منافع جامعه انجام میدهند
  سرکار خانم شهریاری و سخنگوی انجمن و دیگر هموندان در خصوص عدم جابجایی کاربری مهد پرورش بارها اعلام نمودندولی هم اکنون از عدم داشتن نیت نامه و …سخن به میان امده .
  سخن خانم شهریاری بابت ساختمان کناری مهد پرورش بشه کلینیک از ارزش ملک مهد میاد پایین خیلی جالب و کمی تامل برانگیز شد مگه انجمن تصمیم به فروش داره یا مهد سرقفلی هست که از ارزش اون کاسته بشه . فرنشین محترم انجمن از عدم دریافت هزینه از ساختمان مجاور سخن گفتن ولی اشاره ای به در اختیار قرار دادن مهد جهت اسکان کارگران و انبار مصالح حرفی نزدن.
  در پایان از هموندان محترم انجمن عاجزانه درخواست دارم تا در بهره برداری از باغ زرتشتیان و مجموعه ورزشی خراشه طوری برنامه ریزی و قرارداد بسته بشه که نگیم زورمون بهشون نمیرسه و تمام زورمون روبیاریم رو دوش همکیشان وبگیم به همکیشان خودمون که زورمون میرسه.

  1. درود به جناب بهرامی.
   همکیش گرامی، در بخش پایانی نوشته‌تان در مورد قراردادهای مربوط به ساختمان خراشه و باغ شهدا نکته‌های پراهمیتی را یادآوری کرده‌اید که جای سپاسگزاری دارد.
   تلاش هیئت مدیره نیز این است که بتوانیم با کمک همکیشان متخصص، مناسب‌ترین قراردادها را با بهره‌برداران امضا کنیم و البته که در این راه به دیدگاه‌های تخصصی همکیشان از جمله جناب عالی نیازمند هستیم.
   امیدواریم که با کمک همدیگر بتوانیم گام خوبی در راه بهبود اوضاع برداریم.
   سخنگوی گردش ۴۵
   فرامرز پوررستمی

 8. اطلاع رسانی شود که چه وقت انجمن تقویم میدهد. سپاس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تازه‌ترین ها
1402-12-05