تارنمای خبری امرداد

آوای اوستا به یاد اشوزرتشت اسپنتمان در کرمان پیچید

آیین گهنبارخوانی درگذشت اشوزرتشت، پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی، برابر با روز خورایزد، در آدریان کرمان برگزار شد.

این مراسم از ساعت یازده، با اوستاخوانی از سوی موبدان، فریدون هرمزدی، فرهنگ فلاحتی و هومن فروهری آغاز شد.

سپس زرتشتیان با خوراک‌های سنتی چون دونو، سیروگ، سداب و آش بریان پذیرایی شدند.

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

 درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از شاهرخ قاضی گری است.
6744

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید