تارنمای خبری امرداد

اوستاخوانی در گهنبارخانه‌ی محله یزد به یاد اشوزرتشت

گهنبارخوانی به مناسبت درگذشت اشوزرتشت یک‌شنبه پنجم دی‌ماه 1395 خورشیدی در گهنبارخانه‌ی محله‌ی زرتشتیان یزد برگزار شد.

در این آیین که از ساعت 9 آغاز شده بود موبدان گنجی، کاووسی و شهزادی اوستاخوانی مراسم را بر دوش داشتند، همچنین دکلمه‌خوانی از سوی کودکان و پرسش و پاسخ دینی نیز انجام شد.

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

 

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

درگذشت اشوزرتشت

فرتور از سرور دهموبد است.
6744

به نوشتار امتیاز بدهید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید