تارنمای خبری امرداد

آیین پایانی نوزدهمین جام وهمن

نوزدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن با بردها و باخت‌هایش به ایستگاه پایان رسید.
در دیدار پایانی، در رقابتــی حســاس بیــن دو تیــم کــه هــر دو بــرای کســب مقــام قهرمانــی پــا بــه میــدان گذاشــته بودنــد تیــم اشــتاد مریم‌آباد توانست با پیروزی بر سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد در رده‌ی آقایان به مقام قهرمانی دست یابد. همچنین تیم زرگان گشت در جایگاه سوم ایستاد.
فینــال رده بانــوان نوزدهمیــن دوره پیکارهــای والیبــال جــام وهمــن بیــن دو تیــم ســازمان و باشــگاه جوانــان زرتشــتی و یــاران آرمیــن ب بــا داوری فــرزاد نــوذری و بهــروز نجمــی برگــزار شــد که سازمان جوانان با نتیجه‌ی ۲ بر صفر پیروز میدان شد و جایگاه نخست را از آنِ خود کرد. در بازی‌های بامداد روز پایانی جایگاه سوم بانوان مشخص شد که به تیم یاران آرمین الف رسید.
در رده‌ی مینی والیبال نیز تیم‌های اشتاد مریم‌آباد، باشگاه اردشیر همتی کرمان و اشتاد مریم‌آباد ب در جایگاه‌های نخست تا سوم ایستادند.
به گزارش تارنمای اشتاد، برترین‌های بازیکنان جام وهمن به شرح زیر هستند:

برترین بازیکن در رده‌ی بانوان:
– بهترین پاسور: ژیلا کرمانی
– بهترین دریافت‌کننده: آناهیتا نمیرانیان
– بهترین اسپکر: آزاده آذریان
– بهترین مدافع: آزاده آذریان
– بهترین سرویس زن: شراره دارابیان
– ارزشمند ترین بازیکن: آزاده آذریان

– برترین بازیکن در رده‌ی آقایان:
– بهترین پاسور: سروش مژگانی
– بهترین دریافت‌کننده: رامین آبیاری
– بهترین اسپکر: پدرام نجمی
– بهترین مدافع: کامران رستمی
– بهترین سرویس‌زن: فرشاد پشوتن‌ زاده
– ارزشمندترین بازیکن: اشا مالی
بازی‌های نوزدهمین دوره جام وهمن با شرکت 22 تیم در سه رده‌ی بانوان، آقایان و مینی والیبال، یک روز زودتر از برگزاری آیین گشایش از 21 بهمن‌ماه 1398 خورشیدی آغاز شد و 25 بهمن‌ماه با مشخص شدن برترین‌های این دوره به پایان رسید. جام وهمن به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره برگزار می‌شود.

25 بهمن‌ماه 98، جام وهمن با مشخص شدن برترین‌های این دوره به پایان رسید
نوزدهمین دوره از پیکارهای جام وهمن یک روز پیش از آیین گشایش آغاز به کار کرد

آیین نیایش و گات‌هاخوانی

سپنتا رشیدی، دبیر انجمن یانش‌وران مانتره
مجریان آیین: نیکتا مژگانی، کیارش شهریاری
سپاسداری از کمیته‌ی پزشکی جام وهمن
سپنتا نیکنام، فرنشین انجمن زرتشتیان یزد
بانوان داور که این دوره از جام را یاری کردند
سپاسداری از آقایان داور که جام نوزدهم را سوت زدند
تیم ب اشتاد مریم آباد، جایگاه سوم مینی والیبال
تیم باشگاه اردشیر همتی کرمان، جایگاه دوم مینی والیبال
تیم اشتاد مریم آباد، جایگاه نخست مینی والیبال
تیم یاران آرمین الف، جایگاه سوم والیبال بانوان
تیم یاران آرمین ب، جایگاه دوم والیبال بانوان
تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، جایگاه نخست والیبال بانوان
تیم زرگان گشت، جایگاه سوم والیبال آقایان
تیم سازمان وباشگاه جوانان زرتشتی یزد، جایگاه دوم والیبال آقایان
تیم اشتاد مریم آباد، جایگاه نخست والیبال آقایان
چهره از سمت راست: عباسعلی میرحسینی مربی نام‌آور تیم‌های یزد

فرتورها از سرور دهموبد است.
4090

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید