تارنمای خبری امرداد

نتایج روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن‌ماه جام والیبال وهمن

شانزدهمین دوره‌ی پیکارهای جام وهمن در روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی در تالار ورزشی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد پیگیری شد. نتایج دیدارهای این دو روز در زیر آمده است:

نتایج بازی‌های ۲۰ بهمن‌ماه

نونهالان

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف (۲) ـ گردآفرید ب (۰)

اردشیر همتی کرمان ب (۲) ـ گردآفرید الف (۰)

اردشیر همتی کرمان الف (۲) ـ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی د (۰)

اشتاد مریم‌آباد (۲) ـ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف (۰)

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج (۲) ـ امید گردآفرید ب (۰)

اردشیر همتی کرمان الف (۲) ـ گردآفرید الف (۰)

اردشیر همتی کرمان ب (۲) ـ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد ب (۱)

 

آقایان

کانون دانشجویان زرتشتی (۲) ـ وچگون مله (۰)

پولاد کسنویه (۲) ـ تفت و توابع (۰)

اشتاد مریم‌آباد (۲) ـ کانون دانشجویان زرتشتی (۰)

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد (۲) ـ اردشیر همتی کرمان (۰)

 

بانوان

یاران آرمین ب (۲) ـ کانون دانشجویان زرتشتی (۰)

یاران آرمین الف (۲) ـ گردآفرید (۰)

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد (۲) ـ آدریان بزرگ (۰)

 

نتایج بازی‌های ۲۱ بهمن‌ماه

نونهالان

سازمان  و باشگاه جوانان زرتشتی یزد ج (۲) ـ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد الف (۰)

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب (۰) ـ اردشیر همتی کرمان الف  (۲)

اردشیر همتی کرمان ب (۲) ـ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف (۱)

اشتاد مریم‌آباد ـ اردشیر همتی کرمان الف

 

بانوان

گردآفرید (۲) ـ سپنتا کوچه بیوک (۰)

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد  (۲) ـ کانون دانشجویان زرتشتی (۰)

آدریان بزرگ (۱) ـ یاران آرمین ب (۲)

سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد (۲) ـ گردآفرید (۱)

یاران آرمین الف (۲) ـ یاران آرمین ب (۰)

 

آقایان

پولاد کسنویه (۲) ـ اردشیر همتی کرمان (۰)

اشتاد مریم‌آباد (۲) ـ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد (۰)

پولاد کسنویه (۲) ـ کانون دانشجویان زرتشتی (۰)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید